Ny studie: En av tio har besvär av långtidscovid

12 april 2021

Silhuetter av fem människor i ett trapphus – en av dem i förgrunden

Resultaten visar att 26 procent av de som haft covid-19 har haft minst ett långtidsbesvär som varade i över två månader och att 11 procent har haft minst ett långtidsbesvär i åtta månader.

Åtta månader efter konstaterade antikroppar mot covid-19 har fortfarande en av tio minst ett måttligt till allvarligt symptom som upplevs ha negativ påverkan på arbete, socialt liv eller i hemmet. Vanligaste långtidssymptomen är lukt- och smakbortfall samt trötthet. Det visar en delstudie från den så kallade COMMUNITY-studien vid Uppsala universitet, Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet.

Sedan våren 2020 pågår den så kallade COMMUNITY-studien vars huvudsyfte är att studera immunitet efter covid-19. I studiens första fas, våren 2020, samlades prover in från drygt 2 000 medarbetare vid Danderyds sjukhus, där cirka 19 procent visades ha antikroppar mot SARS-CoV-2. Studiedeltagarna har sedan dess, var fjärde månad, lämnat blodprov och svarat på enkätfrågor avseende långtidssymtom och dess påverkan på livskvaliteten.

Negativ påverkan i över åtta månader

Vid den tredje uppföljningen av studiedeltagarna, i januari 2021, undersökte forskargruppen självrapporterad förekomst av långtidssymptom och dess påverkan på arbete, sociala sammanhang och hemmet hos gruppen som haft mild covid-19 minst 8 månader tidigare. Denna grupp bestod av 323 vårdanställda (83 procent kvinnor, medianålder 43 år) som insjuknat i covid-19 innan första provtagningen under april och maj 2020 och jämfördes med 1072 vårdanställda (86 procent kvinnor, medianålder 47 år) som inte haft covid-19 under hela studieperioden.

Resultaten visar att 26 procent av de som haft covid-19, jämfört med nio procent i kontrollgruppen, har haft minst ett långtidsbesvär som varade i över två månader och att 11 procent – jämfört med två procent i kontrollgruppen – har haft minst ett långtidsbesvär med negativ påverkan på arbete, socialt liv eller i hemmet i över åtta månader. De vanligaste långtidsbesvären var lukt- och smakbortfall, trötthet och andningsbesvär.

Nästa provtagning i maj

Nu fortsätter COMMUNITY-studien och nästa provtagning sker i maj då en stor andel deltagare förväntas vara vaccinerade. Förutom att följa immuniteten och förekomst av återinfektion, planeras flera projekt gällande långtidscovid. Forskarna kommer bland annat att studera covid-19-associerat lukt- och smakbortfall närmare samt undersöka huruvida immunsystemet och autoantikroppar, alltså antikroppar riktade mot kroppens egna vävnader, spelar en roll vid långtidscovid.

Fakta om COMMUNITY-studien

  • Studien drivs och genomförs i ett nära samarbete mellan Uppsala universitet, Danderyds sjukhus (huvudman för studien), Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab och Folkhälsomyndigheten.
  • I forskargruppen ingår från Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet, specialistläkare med dr och ansvarig forskare Charlotte Thålin samt biträdande överläkare Sebastian Havervall (doktorand i projektet), från Karolinska Institutet och Folkhälsomyndigheten docent Jonas Klingström, från KTH professorerna Sophia Hober och Peter Nilsson samt från Uppsala universitet docent och biträdande universitetslektor Sara Mangsbo och professor Mia Phillipson.

Läs mer om COMMUNITY-studien

Publikation:

Artikeln har publicerats som ett Research Letter i tidskriften JAMA.
”Symptoms and Functional Impairment Assessed 8 Months After Mild COVID-19 Among Health Care Workers”. Sebastian Havervall, Axel Rosell, Mia Phillipson, Sara M. Mangsbo, Peter Nilsson, Sophia Hober, Charlotte Thålin. JAMA: Journal of the American Medical Association, online 7 april 2021, doi: 10.1001/jama.2021.5612.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31