Färre självmord med billigare potensmedel

15 april 2021

När potensmedel blev billigare och användandet ökade markant sjönk antalet självmord för män mellan 50 och 60 år i Sverige. Det visar en ny studie med forskare från bland annat Uppsala universitet.

– Det här ger ännu ett tecken på hur viktig möjligheten till fysisk intimitet och nära relationer kan vara genom livet, att de kan för vissa människor vara så stark kopplat till livsglädje och förmåga att möta livets utmaningar, säger Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.

Under åren 2007-2012 var antalet män i Sverige som använde potensmedel i genomsnitt 62 000. Den siffran steg till 101 000 i genomsnitt under åren 2014–2017, efter att patentet för storsäljaren Viagra gick ut och marknaden släppts fri. Innan patentet för Viagra, med det verksamma ämnet sildenafil gick ut i juli 2013, kostade en karta med 12 tabletter ca 1 200 kronor. När patentet försvann och konkurrenter, så kallade generikapreparat med samma verksamma substans, kom in på marknaden sjönk priset till ca 300 kronor för samma mängd, det vill säga endast en fjärdedel av det tidigare priset.

Minskade när patenten släpptes

I studien, som har gjorts i samarbete med kollegor vid University of California, har forskarna studerat antalet självmord bland män 50-59 år gamla i Sverige. Utifrån den självmordsstatistik som fanns för tiden (102 månader) innan patenten släpptes och prisfallet kom, beräknade forskarna hur stort antalet självmord hade varit om prisändringen inte hade inträffat. Sedan jämförde de antalet förväntade självmord med antalet som faktiskt observerades under de 18 månaderna efter ändringen. Det statistiska materialet är helt avidentifierat och går inte att koppla till enskilda individer. Resultatet visade att det var 65 färre självmord än förväntat under den senare perioden.

Det är flera anledningar till att studien fokuserat på män mellan 50 och 60 år. Den första är att det var i den gruppen som användandet ökade mest mellan perioderna. För det andra, enligt Socialstyrelsens statistik är det den här gruppen som mest drabbas av självmord, jämfört med alla andra åldersgrupper. Forskarna såg inte ett liknande samband i andra åldersgrupper bland män och inte heller i någon åldersgrupp bland kvinnor.

– Möjligheten att slumpen skulle ge det här utfallet är ungefär en gång på 10 000 experiment. Rätt så osannolikt alltså och svårt att förklara skillnaden på något annat vis än övergången till generika, när man räknar in hur analyserna genomfördes och faktumet att vi såg sambandet i just den kön- och åldersgruppen.

Intimiteten viktig

Det finns tidigare forskning som visar på hur viktig den sexuella intimiteten kan vara för den mentala hälsan. På grund av etiska, praktiska och även kulturella begränsningar är experimentella studier däremot ganska sällsynta. Samtidigt har befintliga enkätundersökningar inte gett övertygande bevis på hur stark kopplingen är, och om bra mental hälsa är effekt eller orsak.

– Studien visar hur epidemiologisk forskning kan använda data från hela befolkningen för att belysa känsliga frågor som är svåra att komma åt med studier på individer. Det kan vara lönt med mer epidemiologisk forskning kring satsningar som hjälpar människor att vårda sina nära relationer, att få tid och möjligheter att dela den fysiska intimiteten de vill, och på så vis bibehålla en känsla av tillhörighet och ge glädje och hopp, säger Terry Hartig.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22