Framtidens diabetesbehandling

FORSKARPODDEN

15 april 2021

porträtt av Per-Ola Carlsson där man ser hans skugga i bakgrunden

Kanske kommer diabetes en dag att kunna botas, berättar Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi och föreståndare vid Uppsala diabetescentrum.

I år är det 100 år sedan insulinet upptäcktes vilket innebar att diabetes inte längre ledde till en säker död utan kunde behandlas. Idag pågår intensiv forskning om nya framtida behandlingsformer. Kanske kommer sjukdomen en dag att kunna botas, berättar Per-Ola Carlsson, professor i medicinsk cellbiologi och föreståndare vid Uppsala diabetescentrum.

Lyssna på avsnittet: Framtidens diabetesbehandling

Insulinproducerande celler framtagna från en 
hudbiopsi, som först gjorts om till omogna
stamceller och sedan till insulinproducerande celler.

Forskningen om hur diabetes i framtiden ska kunna botas har två huvudinriktningar. En strategi är att försöka stoppa immunsystemets angrepp mot de insulinproducerande cellerna, vilket kräver att sjukdomen upptäcks på ett tidigt stadium när det fortfarande finns celler att rädda.

– Den andra typen av strategi är att ersätta förlorade insulinproducerande celler med nya insulinproducerande celler. Där har ju stamcellskonceptet kommit i det att man kan ta helt andra celltyper, göra om till omogna celler som man sedan utvecklar till en insulinproducerande cell som man kan sätta in i patienten och ersätta de förlorade cellerna, säger Per-Ola Carlsson.

Tvärvetenskaplig forskning

Han var med och startade Uppsala diabetescentrum i början av 2021, som är ett tvärvetenskapligt centrum för diabetesforskning vid Uppsala universitet och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Det finns många frågor att forska kring, till exempel varför typ 1-diabetes uppstår och hur man kan stoppa sjukdomsprocessen.

– Även vid typ 2-diabetes så har vi ingen behandling som ändrar förloppet i grunden, det är fortfarande en progressiv sjukdom där blodsockret fortsätter att stiga över åren. Både vid typ 1 och typ 2-diabetes så behöver vi någonting som ändrar inriktningen och det är en forskning som jag tycker är prioriterad.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22