Fortsatt stöd för Uppsala antibiotikacentrum i kampen mot antibiotikaresistens

16 april 2021

En hand håller en petriskål med mögelprickar.

Uppsala antibiotikacentrum får fortsatt stöd och startar nu 14 nya doktorandprojekt.

För fem år sedan tog Uppsala universitet ett nytt steg i kampen mot accelererande antibiotikaresistens genom inrättandet av Uppsala antibiotikacentrum. Nu får centret fortsatt stöd med 35 miljoner kronor från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 14 nya doktorandprojekt ska starta i forskarskolan.

Antibiotika räddar många liv över hela världen varje dag och har blivit oumbärliga för allt från grundläggande sjukvård till avancerad medicin. Men vad händer om antibiotika slutar fungera? Framtagning av nya, globalt tillgängliga antibiotika är inte bara en folkhälsofråga utan också en kritisk faktor för det globaliserade samhället.

Idag används antibiotika i många sammanhang inom vården vid behandling av olika typer av infektioner. Antibiotika är också helt avgörande för lyckade cancerbehandlingar, kirurgiska ingrepp, av behandling av för tidigt födda och vid brännskador. En omfattade förskrivning av antibiotika i kombination med att stora volymer används inom djuruppfödning har tillsammans med andra faktorer påskyndat resistensutvecklingen hos bakterier och multiresistenta bakterier blir allt vanligare.

Kunskapscentrum med helhetssyn

Våren 2016 inrättades den tvärvetenskapliga satsningen Uppsala antibiotikacentrum – UAC.

– Allt fler antibiotika förlorar sin verkan, vi är vårdslösa med de som återstår och framställer i princip inga nya. Det ställer mänskligheten inför en akut problematik utan enkla lösningar. Fortfarande kan vi vända utvecklingen men det förutsätter såväl stora resurser som gränsöverskridande samarbeten. Problembilden är helt enkelt så komplex att vetenskaplig samverkan är nödvändig, och nu samlar vi universitetets styrkor i en frontlinje vars bredd är helt unik, sade Dan I. Andersson, föreståndare för UAC och professor i medicinsk biokemi vid Uppsala universitet, när centret startades.

Uppgiften för Uppsala antibiotikacentrum är inte bara att vara ett kunskapscentrum för beslutsfattare och andra samhällssektorer utan också att ha ett starkt fokus på att utbilda en ny generation forskare med helhetssyn på antibiotikaresistensfrågan.

Under de första åren sedan starten har UAC bedrivit forskning med koppling till antibiotikaresistens bland annat inom biologi, kemi, ekonomi, sociologi, nanoteknik och folkhälsa och stöttat forskarprojekt inom Uppsala universitets alla tre vetenskapsområden.

UAC:s forskarskola har också genomfört ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram för en grupp doktorander med en rad seminarier, workshops och symposier. Nu inleder UAC en andra projektrunda inom sin forskarskola som utvecklas med ny forskning, utbildning och ett nyetablerat samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Totalt 14 nya doktorandprojekt ska starta vid UAC. De nya projekten kommer bland annat att inkludera utveckling av nya antibiotika, ekonomiska modeller, läkemedelsutveckling, biologi, nya antibiotikabehandlingar och dynamiken i resistens hos boskap.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22