Hopp för patienter med ME

20 april 2021

Man framför universitetsloggan under webbinarium

Möt Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet, i ett samtal i serien UppTalk Weekly om ME (Myalgisk Encefalomyelit) som anses vara en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar. Vad gör forskarna för att närma sig en förståelse för sjukdomens uppkomst och hur den kan behandlas?

I detta avsnitt av UppTalk Weeky berättar Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi vid institutionen för kemi-BMC om sin forskning på sjukdomen myalgisk encefalomyelit, ME. Det är en komplex multisystemsjukdom som påverkar nervsystem, immunförsvar och energiproduktion. Idag beräknas mellan 10 000 och 40 000 människor i Sverige lida av ME, vars bakomliggande orsak ännu inte hittats.

För snart två år sedan var professor Jonas Bergquist med och startade ett forskningscentrum i Uppsala i samverkan med bland annat Stanford och Harvard för att komma närmare en lösning på gåtan med ME. Där undersöker hans forskargrupp ifall vissa biomarkörer i ME-patienters ryggvätska kan avslöja en pågående neuroinflammation.

– Genom att kartlägga kemin i den här vätskan som omger hjärnan så kan vi bättre förstå vissa sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. Vi har även tittat på om det finns en autoimmun aspekt i det hela, det vill säga att det bildas antikroppar mot kroppsegna substanser och immunförsvaret överaktiveras.

Hanteras på individuell basis

Eftersom det inte finns någon generell modell för behandling av ME hanteras sjukdomen på individuell basis. Patienten går igenom en omfattande utredning för uteslutning av andra sjukdomar och ges stöd för anpassning av sin vardag. Det finns idag inget botande läkemedel, men däremot en viss lindring av de svåraste symptomen.

Det finns även nya typer av behandlingar, där vissa av dem involverar lågdoser av steroider. En alternativ behandling med ganska lovande resultat är injektioner med gammaglobulin – något som förvånansvärt nog går ut på att tillsätta antikroppar och därmed möjligen trigga immunförsvarets aktivitet.

– Hos de patienter som fått denna behandling finns det de som har svarat ganska bra på behandlingen. Det är fortfarande oklart varför, men en möjlig förklaring är att man avleder kroppens eget immunförsvar som då får något annat att jobba med under en period.

Se UppTalk Weekly: Hopp för patienter med ME – en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar

OM UPPTALK WEEKLY

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där man varje vecka kan ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen. UppTalk Weekly är gratis, digitalt och för alla.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22