Nationerna samarbetar för att säkra framtiden

30 april 2021

Foto av byggnaden Norrlands nation.

Norrlands nation är en av Uppsalas 13 nationer, som länge varit en självklar del av studentlivet i Uppsala.

Nationerna i Uppsala har haft det tungt under pandemin. Både Uppsala universitet och Uppsala kommun har bidragit ekonomiskt och tillsammans arbetar de 13 nationerna för att säkra verksamheten och kunna öppna upp i stor skala i framtiden.

Nationerna har varit en del av Uppsalas studentliv sedan 1600-talet och fungerar som ett andra hem för många studenter. Här kan man träffa vänner, studera, delta i olika aktiviteter, gå på pub eller nattklubb. Men det senaste året har den ekonomiska situationen varit kärv.

Clara Eklöf, Curator Curatorum på
Kuratorskonventet.

– Intäktsbortfallet förra året var enormt, så vi gör vad vi kan för att få in externt stöd till nationerna. Vi vill kunna garantera att alla nationer överlever under pandemin och kan öppna upp ordentligt när pandemin väl släpper taget, säger Clara Eklöf, Curator Curatorum på Kuratorskonventet, som är nationernas samarbetsorgan.

Nationerna håller fortfarande öppet i viss utsträckning. Till exempel finns det studieplatser för att undvika trängsel på universitetets campusområden. Restaurangerna håller också öppet till 20, enligt de restriktioner som gäller.

– Det är viktigt att studenter som behöver en trygg plats att gå till ska kunna göra det, så att de inte ska behöva känna sig helt isolerade i sina korridorsrum. Vi vet ju att den psykiska ohälsan har ökat under pandemin och då är det viktigt att det finns en trygg och pandemianpassad plats att gå till.

Stöd från universitetet och kommunen

När det blev klart hur allvarlig den ekonomiska situationen var för nationerna, gick Uppsala universitet in med stöd om sammanlagt åtta miljoner kronor. Uppsala kommun har också bidragit med 2,4 miljoner kronor.

– Det betyder väldigt mycket, framför allt för att det visar på att universitetet och kommunen värdesätter nationerna och ser att de är viktiga för Uppsala som studentstad. Allt stöd som nationerna kan få är verkligen uppskattat, men vi måste fortsätta att söka mer stöd, säger Clara Eklöf.

Coco Norén, prorektor vid Uppsala universitet.
Foto: Mikael Wallerstedt

För universitetsledningen vid Uppsala universitet känns det viktigt att bidra till att trygga nationernas framtid.

– Nationerna spelar en otroligt viktig roll för bildningsmiljön i Uppsala och är positiva för studenternas mående. Inte minst betyder nationerna mycket för de internationella studenterna i Uppsala, säger prorektor Coco Norén.

Syftet med nationerna är både att vara en studiesocial miljö för studenter, men också att förvalta ett kulturarv. Båda dessa delar vill man slå vakt om och det pågår en hel del arbete med att säkra erfarenhetsutbytet mellan äldre studenter och nya studenter som inte hunnit uppleva nationslivet ”på riktigt”, berättar Clara Eklöf.

– Vi vill kunna garantera att man inte bara klarar sig igenom pandemin utan faktiskt också kan bedriva all verksamhet, fortsätta ha körer och föreningar, spex och sittningar i framtiden. Det handlar både om festverksamheten och kulturverksamheten och de går ju verkligen hand i hand.

Viktigt att vara solidarisk

Vissa nationer har uttryckt att de har en verkligt svår ekonomisk situation och driver egna donationskampanjer. Men nationerna jobbar väldigt mycket gemensamt och stödet både från universitetet och kommunen har gått till Kuratorskonventet, så att nationerna själva fått dela upp det mellan sig.

– Där finns det möjligheter att vara solidarisk och jag tycker att man märker att det är viktigt för nationerna att alla klarar sig igenom. Det handlar inte bara om den egna överlevnaden. Alla vet ju att utan alla 13 nationer så blir inte Uppsala sig likt. Om det är någonting som har blivit starkare under pandemin så är det samarbetet mellan nationerna, säger Clara Eklöf.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22