Cecilia Wikström ny ordförande för Alva Myrdal-centrum

24 maj 2021

Cecilia Wikström

Cecilia Wikström blir ordförande för styrelsen för universitetets kunskapscentrum för kärnvapennedrustning – Alva Myrdal-centrum.

Uppsala universitet har utsett stiftelsedirektör Cecilia Wikström till ordförande för styrelsen för universitetets nyinrättade kunskapscentrum för kärnvapennedrustning – Alva Myrdal-centrum. Dessutom har professor Erik Melander, institutionen för freds- och konfliktforskning, utsetts till föreståndare.

Regeringen gav i december i uppdrag åt Uppsala universitet att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för forskning om kärnvapennedrustning. Nu är centrumets styrelse och föreståndare redo att börja bygga upp denna nya forskningsmiljö. Alva Myrdal-centrum ska med forskning från olika vetenskapsgrenar ta fram ny kunskap om kärnvapennedrustning i vid mening, med målet att bidra till en säkrare värld.

Cecilia Wikström, som är stiftelsedirektör för Kjell och Märta Beijers Stiftelse (Beijerstiftelsen), är ny ordförande för styrelsen. Efter att ha varit riksdagsledamot under två mandatperioder, var hon under åren 2009-2019 EU-parlamentariker för Liberalerna. Under de åren hade hon flera uppdrag som berör mänskliga fri- och rättigheter och utrikes- och säkerhetspolitik. Hon var även ordförande för parlamentets utskottsordförandekonferens, och därmed den som ytterst ansvarade för Europaparlamentets samordning av lagstiftningsarbetet. Cecilia Wikström är prästvigd i Svenska kyrkan och har verkat som präst i bland annat Uppsala domkyrka. Hon har tidigare suttit i Uppsala universitets styrelse.

– Kunskap om kärnvapennedrustning blir allt viktigare i en tid med ökande internationella spänningar. I Sverige och vid Uppsala universitet har vi goda förutsättningar att bidra med högkvalitativ forskning och relevant kunskap om den dagsaktuella utvecklingen förankrad i internationella nätverk av institut och universitet. Jag hoppas att som ordförande kunna bidra till att Alva Myrdal-centrumet blir en nod i ett starkt nätverk av aktörer, både nationellt och internationellt. Jag ser fram mot att i detta nya uppdrag få bidra till att skapa förutsättningar för stark forskning inom en viktig sektor med stor samhällsrelevans, säger Cecilia Wikström.

Erik Melander
Erik Melander, professor och prefekt vid
institutionen för freds- och konfliktforskning.
Foto: Mikael Wallerstedt

Erik Melander är professor vid institutionen för fred- och konfliktforskning, där Alva Myrdal-centrum har fått sitt organisatoriska hem. Han har nu utsetts till kunskapscentrumets föreståndare.

– Jag är tacksam för att centrumet fått en så kunnig och brett förankrad styrelse. Nu kommer vi aktivera ett antal internationellt sammansatta forskargrupper för att studera förutsättningarna för kärnvapennedrustning, hur nedrustning genomförs, och vad som händer sedan, säger Erik Melander.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22