Nytt Centre of Excellence för aortabehandling

26 augusti 2021

Anders Wanhainen i operationssal på Akademiska sjukhuset.

Anders Wanhainen, chef på kärlkirurgen, är huvudansvarig för det nya centret. I angiohybridoperationssalen på Akademiska sjukhuset genomförs komplex aortakirurgi.

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset startar ett nytt Centre of Excellence inom aorta. Målgruppen är patienter med svåra, komplexa sjukdomar och tillstånd i stora kroppspulsådern såsom pulsåderbråck och aortadissektion. Här kan patienter erbjudas den absoluta senaste behandlingen.

– Fördelen med ett Centre of Excellence är att en samlad expertis kan erbjuda den bästa och mest avancerade bedömningen och behandlingen som finns att tillgå. Tillgången till toppmoderna operationssalar och utrustning samt ett stort patientunderlag ger oss dessutom unika möjligheter att bedriva metodutveckling och forskning. I och med centret får vi ett tydligt mandat att fortsätta och expandera våra forsknings- och utvecklingsprojekt både nationellt och internationellt, säger Anders Wanhainen, överläkare och professor i kärlkirurgi vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet och huvudansvarig för det nya centret.

Nätverk av experter

Utmärkande för ett Centre of Excellence är att verksamheten är kliniskt och vetenskapligt ledande nationellt och internationellt, med såväl bredd som spjutspetskompetens inom området. Samverkande enheter inom det nya aortacentret är kärlkirurgi, thoraxkirurgi, angiologi och internmedicin, kardiologi, klinisk genetik, infektion, radiologi, och anestesi- och intensivvård. Man har byggt upp ett flertal välfungerande nätverk av experter för multidisciplinär bedömning och Akademiska sjukhuset har gjort satsningar på avancerade operationssalar och utrustning som bidragit till att man kunnat bygga upp en unik erfarenhet.

Nytt sätt att behandla

– Inom aortasjukdomar har det skett en dramatisk utveckling det senaste decenniet, där vidareutvecklingen av den endovaskulära teknologin varit mest avgörande. Idag kan vi på ett helt nytt sätt behandla mycket komplexa tillstånd från hjärtat till buken. Det multidisciplinära arbetssättet har också varit centralt för att kunna ge en skräddarsydd behandling som kräver olika kompetenser, säger Anders Wanhainen. Införandet av screening för pulsåderbråck och utvecklingen av avancerade metoder inom medicinsk bildbehandling har gett oss nya möjligheter att hitta sjukdomen i tid.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31