Carl-Henrik Heldin håller Göran Gustafsson-föreläsning

27 september 2021

Carl-Henrik Heldin är ordförande för Nobelstiftelsen och professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet. Den 30 september håller han en öppen föreläsning om cellers signalvägar och möjliga framtida cancerbehandlingar.

Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi
vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

I sin forskning fokuserar Carl-Henrik Heldin på de molekylära signalvägar som aktiveras när tillväxtreglerande faktorer binder till en cell. Förutom att förstå signalvägarnas normala funktion studerar han även deras roll vid uppkomst av cancer. Ett viktigt mål är även att undersöka om en blockering av cellens signalvägar, med hjälp av antagonister, kan användas som behandling.

Carl-Henrik Heldin var under många år chef för den del av Ludwiginstitutet för cancerforskning som var förlagd till Uppsala. Han är medlem i åtskilliga vetenskapliga sällskap, är hedersdoktor vid flera universitet samt har genom åren fått många prestigefyllda utmärkelser och priser.

Göran Gustafsson-föreläsningen

Föreläsningen Can insights into the signaling mechanisms improve tumor treatment? är öppen för allmänheten att följa online via evenemangets hemsida.
Tid: 30 september kl. 16.00-17.00
Plats: Online och i sal X i universitetshuset (Biskopsgatan 3, Uppsala)

Göran Gustafsson-föreläsningar i medicin hålls återkommande vid Uppsala universitet. De arrangeras av kansliet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet i samverkan med Göran Gustafssons Stiftelse. Göran Gustafsson (1919-2003) var en framgångsrik svensk entreprenör och affärsman. För att ge tillbaka till samhället och utveckla förutsättningar för människan att förbättra sin omgivning skapade han två större forskningsstiftelser.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31