Jubileumsutställning på Carolina

8 oktober 2021

Bild på montrarna

I montrarna visas hur bibliotekets samlingar växt fram, genom donationer, men också inköp av böcker, pliktleveranser och byten med andra universitet och bibliotek.

Är du nyfiken på universitetsbibliotekets 400-åriga historia i Uppsala? Ta då en titt på den nya tillfälliga utställningen på Carolina Rediviva, som berättar historien bakom bibliotekets ovärderliga samlingar.

Helena Backman, bibliotekarie vid
universitetsbiblioteket i Uppsala.

– Vi har ju jättemycket böcker, från klassiska skrifter till e-litteratur. Vårt fokus för utställningen är hur vi har samlat ihop dem genom historien. Mycket har kommit som donationer, från 1621 och framåt. Då slog Gustav II Adolf fast att ett universitetsbibliotek skulle upprättas, och donerade en samling böcker, säger bibliotekarie Helena Backman.

Hon är bibliotekarie vid universitetsbiblioteket och har skapat utställningen tillsammans med Johan Sjöberg, arkivarie vid universitetsbiblioteket.

Så har samlingarna växt

I montrarna visas också hur bibliotekets samlingar växt genom inköp av böcker, pliktleveranser från svenska tryckerier och byten med andra universitet och bibliotek. En monter visar olika byggnader som biblioteket funnits i, från fuktiga lokaler vid Domkyrkan för 400 år sedan till dagens såväl fysiska som digitala miljöer.

Utställningen ska visas till och med sista april 2022, alltså även in på nästa år. Den blev framskjuten några månader på grund av pandemin, men den 10 september invigdes utställningen av utbildningsminister Anna Ekström.

– Det har varit besökare här varje dag sedan vi öppnade utställningen, säger Helena Backman.

Eget rum för Silverbibeln

Förutom jubileumsutställningen visas en basutställning, med ett eget rum för Silverbibeln. Dessutom finns montrar i mitten av rummet där innehållet byts oftare. Alla utställningar är uppbyggda kring det som finns i huset.

– Det är otroligt svårt att välja ut, för vi har ju så mycket att visa upp. Det är inte bara böcker utan även fotosamlingar och personarkiv, sådant som man kanske inte förknippar med ett bibliotek.

Den främsta målgruppen är universitetets egna studenter och forskare.

– Vi vill ge en inblick i hur mycket det finns att forska om och vilka samlingar vi har, säger Helena Backman.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22