Partnerskapsavtal signerat med NCC

13 oktober 2021

Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige och vicerektor Johan Tysk signerade avtalet

Uppsala universitet och NCC bestämde 2016 att undersöka möjligheterna till utökad samverkan, och sedan dess har flera givande projekt kommit till stånd. Nu har ett avtal för fortsatt och utvecklat brett samarbete mellan parterna signerats.

- Vår tidigare samverkan har varit mycket positiv och nu tar vi det till nästa nivå. Avsikten är skapa en bred samverkan med huvudfokus på hållbarhet, digitalisering och innovation, säger Johan Tysk, vicerektor inom teknik och naturvetenskap och partnerskapsägare för Uppsala universitet.

Tanken är att partnerskapet mellan UU och NCC genom konkreta samarbeten ska leda till ömsesidig nytta. Redan i höst planeras samarbeten inom utbildning, bland annat examensarbeten, studiebesök, utveckling av nya utbildningsprogram, och utbildningsinsatser kopplade till projektet livslångt lärande. Dessutom finns konkreta tankar om forskningsseminarier för att identifiera gemensamma idéer och projekt.

- Samarbetet med Uppsala universitet ger oss nya perspektiv, kunskap och redskap för att möta de allt mer komplexa utmaningarna vi ser i våra byggprojekt. Vi hoppas samtidigt kunna väcka intresse för vår bransch och därigenom bredda vår rekryteringsbas, säger Christina Claeson-Johnsson, Chef forskning och innovation, NCC.

- Samverkan mellan universitet och näringsliv ökar kvaliteten och stimulera utveckling för båda parter. Vi får nya kontakter och förståelse för branschens utmaningar och NCC får kontakt med ledande forskning och duktiga studenter. Vi ser fram emot ett brett och fördjupat samarbete, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

Det strategiska avtal som nu signerats är det fjärde i ordningen och påminner om liknande avtal med Hitachi Energy, Uppsala kommunen och Region Gotland. Signeringsdagens program innehöll också presentationer av avtalet och olika samverkansformer av representanter för NCC och Uppsala universitet.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22