”Vi vill göra det lättare att visualisera vetenskapliga data”

21 oktober 2021

Tredimensionell illustration av kranium, även i genomskärning

Exempel på visualisering av data där ögonhålan noggrant behöver mätas till storlek och form för planering av ansiktsoperation efter trauma.

Hallå där… Ingela Nyström, professor i visualisering. Du är koordinator för Uppsala universitetet inom den nationella forskningsinfrastrukturen InfraVis som nyligen tilldelats SEK 160 miljoner inom Vetenskapsrådets utlysning för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse.

Ingela Nyström, professor i visualisering vid Uppsala
universitet.
Foto: Kajsa Örjavik

Vad är InfraVis och varför behövs en sådan här forskningsinfrastruktur?
– InfraVis är en ny nationell forskningsinfrastruktur för visualisering och analys av vetenskapliga data. Men det handlar inte om hårdvara i form av datorer och mikroskop utan om kompetens och folk. Vi erbjuder visualiseringsexpertis som support till andra forskare. Nio lärosäten deltar med Chalmers som värduniversitet. InfraVis kommer att ha runt 20 heltider fördelat på många personer och engagerade i varierande grad, inklusive jag själv.

– Sverige behöver den här forskningsinfrastrukturen för att göra det lättare för forskare att visualisera vetenskapliga data och är ett led i arbetet att stärka Sveriges konkurrenskraft i hantering av storskaliga data.

Inom vilka områden kommer ni att erbjuda visualiseringsstöd?
– InfraVis kommer att erbjuda expertis inom ett brett spektrum. I mitt fall handlar det främst om visualisering av medicinska data som till exempel helkroppsbilder eller käkpartier. Sen kan det röra sig om att åskådliggöra molekyler inom materialvetenskap, kemi eller farmaci, eller om att visualisera digital humaniora eller ekonomiflöden. Vi välkomnar förfrågningar från alla forskare i Sverige och inom allt från humaniora och arkeologi till livsvetenskaper, medicin eller teknik.

– Det kan vara en forskare som plockar ut data från ett av strålrören på synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund. När forskaren kontaktar InfraVis slussas denna till en hubb som har koll på alla visualiseringsexperter vid de medverkande lärosätena. Forskaren sätts i kontakt med passande kompetens och får hjälp att åskådliggöra sina data, till exempel med tidsflöden eller perceptuellt anpassade färgskalor.

Hur kopplar InfraVis till forskning vid Uppsala universitet?
– Vi har en lång historia av forskning kring visualisering vid Uppsala universitet knuten till Centrum för bildanalys med olika tillämpningar och fokus. InfraVis är ett kvitto på att Uppsala universitet har stark forskning inom visualisering. Medlen går visserligen till support av andra forskare, men jag tror definitivt att nya forskningsuppslag uppstår via de kontakter InfraVis kommer att ge.

Vad händer för er härnäst?
– Vi är i färd med att skriva överenskommelser med Vetenskapsrådet och mellan de ingående lärosätena. I november har vi en intern kick-off och från och med januari 2022 kommer visualiseringssupporten vara igång.

Theatrum Visuale i Nya Ångström.
Bild: Uppsala universitet.

– Något annat som vi ser fram mycket emot vid Uppsala universitet är inflyttningen i Nya Ångström där det på entréplan byggs en visualiseringsteater, Theatrum Visuale, på 100 kvadratmeter och nära fyra meter i takhöjd. Planen är att utrusta teatern med avancerad 3D-teknik för interaktiv undervisning, forskningspresentationer, företags- och skolbesök samt andra aktiviteter. Det kommer att bli en väldigt spännande miljö vid vårt campus, där jag också ser fram emot att ha workshops för forskare från nationella InfraVis.

FAKTA INFRAVIS

InfraVis är en ny nationell forskningsinfrastruktur för visualisering av data som beviljats nära SEK 80 miljoner från Vetenskapsrådet för åren 2022-2026 inom utlysningen Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021, med lika mycket medfinansiering från de medverkande lärosätena. InfraVis leds från Chalmers och inkluderar Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Uppsala universitet. InfraVis strategiska och vetenskapliga ledning utgörs av representanter för de ledande forskningsmiljöerna inom visualisering i Sverige samt en internationell rådgivande kommitté.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22