Carl Von Linnés skrivbord doneras till Uppsala universitet

11 november 2021

Anders Wall skriver i tjock bok sittandes vid Linnés skrivbord.

Vid överlämnandet av av Linnés skrivbord var Beijerstiftelsens ordförande Anders Wall först att signera i universitetsbiblioteks nya gästbok.

Uppsala universitet har fått ta emot ett skrivbord som tillhört Carl von Linné, som en gåva från Kjell och Märta Beijers stiftelse. Det formella överlämnandet skedde vid en mottagning den 10 november på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

Skrivbordet är ett av de tre skrivbord som man vet har tillhört Carl von Linné. Det förvärvades år 2019 av Kjell och Märta Beijers Stiftelse, och stiftelsen har nu överlämnat det som gåva till Uppsala universitet.

– Ett skrivbord är en plats för arbete och eftertanke. Hisnande att veta att Linné har arbetat vid detta skrivbord, som nu får sin placering på universitetsbiblioteket. Därmed kommer skrivbordet till ro i den stad och vid det universitet där dess förste ägare Carl von Linné verkade, säger Beijerstiftelsens ordförande Anders Wall, som tillsammans med stiftelsedirektör Cecilia Wikström överlämnar skrivbordet till Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt.

Linnés skrivbord
Carl von Linnés skrivbord. Foto: Bukowskis

­­– Vi tackar för denna fantastiskt fina gåva till Uppsala universitet. Skrivbordet blir ytterligare en del av universitetets viktiga arv efter Linné, som intresserar både besökare och forskare från hela världen. Linné satte Uppsala på kartan under sin tid, vilket nog betytt mycket för att till exempel livsvetenskaperna fortfarande är ett av våra starka forskningsområden, säger Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet.

Skrivbordet kommer att ha sin placering på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva.

Vid invigning medverkade Anders Wall, ordförande i Beijerstiftelsen, Cecilia Wikström, stiftelsedirektör vid Beijerstiftelsen, Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet, Lars Burman,  överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek  och Johan Cederlund, museidirektör vid Zornmuseet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31