Islamistiska konflikter är svåra att lösa

FORSKARPODDEN

18 november 2021

Porträtt på Isak Svensson och Desirée Nilsson på Segerstedthuset.

Isak Svensson och Desirée Nilsson är forskare i freds- och konfliktvetenskap och studerar islamistiska konflikter.

Islamistiska väpnade konflikter är svårare att lösa än andra konflikter, men det finns vägar framåt. Det visar Isak Svenssons och Desiree Nilssons forskning i freds- och konfliktforskning. I Forskarpodden berättar de om vad de kommit fram till.

Lyssna på avsnittet: Islamistiska konflikter är svåra att lösa

– Den här typen av konflikter är en särskild utmaning ur ett konfliktlösningsperspektiv. Det är viktigt att understryka att det inte gör konfliktlösning omöjligt, men det gör det svårare att lyckas, säger Isak Svensson.

Han är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Tillsammans med Desirée Nilsson, universitetslektor i freds- och konfliktforskning studerar han varför islamistiska väpnade konflikter är så svårlösliga och vad man kan göra för att komma framåt i förhandlingarna.

Konflikter av den här typen tenderar att bli långdragna, har ofta många olika aktörer och medling blir allt mindre vanligt, berättar forskarna. Och medan andra typer av konflikter minskar ökar antalet islamistiska konflikter.

– Vi har funnit att från 2015 så representerar de mer än 50 procent av alla konflikter i världen så det har blivit en ökning, säger Desirée Nilsson.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22