Uppsalaforskare bland världens mest citerade

24 november 2021

Fem forskare vid Uppsala universitet finns med på företaget Clarivates lista ”Highly Cited Researchers” som samlar världens mest citerade forskare.

Listan baseras på analyserad citeringsdata från Web of Science. När forskare refererar till  varandras arbeten ger det en indikation på vilka som skriver de vetenskapliga artiklar som anses ha störst betydelse och nytta. Analysen har identifierat de forskare som under perioden 2010-2020 är bland de mest citerade (topp-1%) inom 21 breda vetenskapliga fält.

Svenska lärosäten har totalt 47 forskare med på listan. Av dessa är fem verksamma vid Uppsala universitet:

  • Dan I. Andersson, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi.
  • Stefan James, Institutionen för medicinska vetenskaper och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)
  • Jonas Oldgren, Institutionen för medicinska vetenskaper och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)
  • Mia Wadelius, Institutionen för medicinska vetenskaper
  • Lars Wallentin, Institutionen för medicinska vetenskaper och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)

–  Jag tycker det är mycket roligt att Uppsala universitets forskning inom medicin och farmaci får så stort internationellt genomslag. Forskarnas fynd och resultat har varit av stor betydelse för utvecklingen av modern medicin och behandling, säger Mats Larhed, vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci.

Rektor på listan

På listan återfinns även personer som har en sekundär forskaranknytning till Uppsala universitet. Ett exempel på det är universitetets rektor Anders Hagfeldt som senast forskade i fysikalisk kemi vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Totalt finns 6 602 forskare från hela världen med på listan. Flest forskare på listan har USA, Kina och Storbritannien.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22