Solcellerna på plats på taken

30 november 2021

Solceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet.

Solceller vid Blåsenhus, Uppsala universitet. Akademiska Hus har investerat 15,5 miljoner kronor i sammanlagt sju solcellsanläggningar som har installerats i Uppsala.

Akademiska Hus är nu färdiga med installationen av de solceller som planerats för universitetets tak. Satsningen är ett led i samarbetet mellan universitetet och Akademiska Hus för att tillsammans utveckla universitets fysiska miljö.

Akademiska Hus har investerat 15,5 miljoner kronor i sammanlagt sju solcellsanläggningar med en total yta om cirka 4 200 m2 som har installerats i Uppsala. Det är främst tak på universitetets byggnader som har täckts med solceller, däribland Hus 16 i Engelska parken, Blåsenhus, Campus 1477 och Ekonomikum. De fyra anläggningarna producerar cirka 520 000 kWh per år och möjliggör att lokalerna i byggnaderna till viss del kan försörjas av miljövänlig solel.

Del av samarbete

Satsningen på solceller vid universitetet har skett inom ramen för samarbetsavtalet med Akademiska Hus som ingicks under 2019 och som innebär att parterna tillsammans ska ta fram konkreta projekt som utvecklar universitetets fysiska miljö samtidigt som fokus också läggs på att göra campus än mer hållbart.     

– Vårt största bidrag till en hållbar framtid är att vara med och lösa de stora samhällsutmaningarna genom vår forskning och utbildning. Men samtidigt ska vi jobba med att öka hållbarheten inom vår egen organisation och detta projekt är en del i det arbetet. Vi är väldigt glada åt vårt samarbete med Akademiska Hus kring hållbara campus, säger Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet. 

Mot en nollvision

Akademiska Hus har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Viktiga delar i bolagets hållbarhetsarbete är att minska mängden levererad energi och att satsa på förnybara energikällor.

– Tillsammans med våra kunder lägger Akademiska Hus stor kraft på att nå en mer hållbar energiförsörjning och stärka våra campusområdens gröna profil. Med fler solceller på taken skapar vi energismarta byggnader samtidigt som vi bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Dessutom säkrar vi en elproduktion och elanvändning som sker nära varandra, vilket minskar överföringsförluster i elnäten, säger Magnus Öhrman, gruppchef inom energi och teknik på Akademiska Hus.

 

 

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22