Kärnkraften – väcker intresse och skapar debatt

FORSKARPODDEN

24 januari 2022

Atom mot mörkblå bakgrund.

Intresset för kärnkraft ökar i Sverige, vid sidan av en storsatsning på förnybar elproduktion i landet.

Intresset för kärnkraft ökar i Sverige, vid sidan av en storsatsning på förnybar elproduktion i landet. Ane Håkansson är professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet. Han har känt hur opinionen svängt, både bland allmänheten och politiker, berättar han i Forskarpodden.

Lyssna på avsnittet: Kärnkraften – hållbar kraft som skapar debatt

Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik.
Foto: Mikael Wallerstedt

Medan Ane Håkanssons forskning främst riktar in sig på säkerhetsaspekten kring kärnkraft, så fortsätter utvecklingen mot att skapa små modulära kärnkraftverk som återanvänder redan använt kärnbränsle.

– Generation fyra kräver ett slutförvar, men det får andra egenskaper det här avfallet och mycket kortare halveringstider, säger Ane Håkansson.

Vid sidan av satsningen på förnybar elproduktion står kärnkraften för cirka 35 procent av energiproduktionen i Sverige. Enligt Energiöverenskommelsen ska vi ha 100 procent förnybar energi år 2040 men på senare tid har intresset för kärnkraft ökat både bland folk i allmänhet och bland politiker.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22