När ryggradsdjuren klev upp på land

FORSKARPODDEN

24 mars 2022

Tetrapod simmar med devonska fiskar

Ventastega - en tetrapod som levde under devontiden i vad som nu är Lettland.

För knappt 400 miljoner år sedan kravlade en grupp fiskar upp på land och gav upphov till de fyrbenta ryggradsdjuren. Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi, har länge forskat om de här varelserna som kallas tetrapoder och är alla groddjurs, reptilers, fåglars och däggdjurs gemensamma förfäder.

Lyssna på avsnittet: När ryggradsdjuren klev upp på land

Per Ahlberg
Per Ahlberg är professor i evolutionär organism-
biologi vid Uppsala universitet.
Foto. Mikael Wallerstedt

– Det här var ett av de stora stegen i det globala ekosystemets evolution. Plötsligt har man då en helt ny typ av djur som sedan etablerar sig runt hela planeten. Vi själva skulle ju inte finnas om det inte var för detta, men även alla möjliga andra från ekorrar till dinosaurier är ju ättlingar till de här tidigaste landryggradsdjuren. Så det här är ett intressant steg i livets historia, berättar Per Ahlberg.

I sin forskning studerar han och hans forskarlag bland annat fossil, men även fotavtryck från tetrapoder. Och här finns en hel del som förbryllar. De äldsta fossila skeletten från tetrapoder som hittats är nämligen ungefär 370 miljoner år gamla, men fotspår av dem hade lämnats redan 20 miljoner år tidigare.  

– Hur i hela friden förklarar man den här skillnaden? Vad är det som ger oss den här skevheten? Vad är det som saknas? Varför har vi inte hittat skelettfossil ännu som är så gamla som de äldsta fotspåren? Att försöka förklara det här problemet är för mig den största frågan och den mest besvärande frågan, säger Per Ahlberg.

Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansierats av Europeiska forskningsrådet (ERC) ska nu ge ny kunskap om tetrapoderna och den miljö och de ekosystem de levde i.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22