Farlig vitaminbrist upptäcks i tid med nya blodprov

3 maj 2003

Brist på vitaminerna B12 och folsyra är vanligt bland äldre, men är tidig brist väldigt svår att upptäcka. Utan tidig behandling kan bristen leda till nervskador och psykiska symtom. Karin Björkegren har i sitt avhandlingsarbete visat att två slags nya blodprover är effektiva för att upptäcka bristen i tid.

Vitaminerna B12 finns i kött, fisk, mjölkprodukter och ägg och folsyra (också ett B-vitamin) finns i mörkt gröna grönsaker, bär och frukt. Vitaminerna tas upp genom ett komplext system i magsäck och tunntarm. Brist kan uppstå om kosten är vitaminfattig eller om upptaget minskar, till exempel på grund av åldrande slemhinnor, sjukdomar eller vissa mediciner. Bristen leder obehandlad till blodbrist, nervskador och psykiska symtom. Svår vitaminbrist kan ge demens. Om tillståndet har gått tillräckligt långt är möjligheterna begränsade att med behandling få patienten helt återställd. En svårighet är dock att tidiga bristsymtom antingen saknas eller är diffusa och ospecifika. Dessutom har diagnostiken med hjälp av laboratorieprover hittills varit svår. Två nya blodprover, metylmalonsyra och homocystein, har på senare tid föreslagits som diagnosinstrument. Karin Björkegren har prövat dessa i ett 20 procentigt stickprov av 70-åringarna och äldre i befolkningen i Älvkarleby kommun i Norduppland, 224 personer. Karin Björkegren fann att cirka hälften av alla 70-åringar och äldre har laboratorievärden som vid vitaminbrist, men bland de som åt multivitaminpiller hade bara en fjärdedel bristtecken. Bristen var förenad med få symtom och kliniska fynd. Behandling med B12 och folsyra normaliserade de laboratoriemässiga bristtecknen och de få symtomen minskade. Det räckte inte med att ge det ena vitaminet, som man vanligen gör kliniskt hos äldre - forskarna var tvungna att ge båda sorterna. Resultaten visar att metylmalonsyra och homocystein är bra komplement i bristdiagnostiken. Tidiga fall är symtomfattiga, traditionella symtom uppträder senare i förloppet. Vitaminbehandling av äldre personer i den tidiga fasen kan häva skada som annars skulle kunna bli långvarig eller svår att bota. Behandlingen bör vara en kombination av B12 och folsyra. Disputationen äger rum fredag 9 maj kl. 13.15 i Rudbeckssalen, Rudbeckslaboratoriet Opponent är Docent Herman Nilsson-Ehle, Hematologsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Vidare information: Karin Björkegren kan nås på telefon 0709-42 93 00 eller via e-post karin.bjorkegran@pubcare.uu.se

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01