Ny avhandling om radikalnationalism och religion

13 september 2022

Davidsstjärna, kors och muslimsk halvmåne

Enligt avhandlingen ser Sverigedemokraterna islam som ett hot och anser att kristendomen ska ha en särställning i Sverige, medan Nordiska motståndsrörelsen helt präglas av ett antijudiskt tänkande.

En ny avhandling från Uppsala universitet visar att religion blivit viktigt för svenska radikalnationalister. Religionshistorikern Tomas Poletti Lundström har analyserat hur bland andra Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen använt sig av begreppet religion.

Ordet religion förekommer betydligt oftare i Sverigedemokraternas egen tidskrift än i en databas bestående av all svenskspråkig text på internet. Samtidigt har ordet religion blivit vanligare i Sverigedemokraternas texter över tid.

– ”Religion” kan sägas ibland ha tagit den plats som orden ”ras” och ”kultur” ofta haft i dessa kretsar, säger Tomas Poletti Lundström.

Svenska radikalnationalister

I avhandlingen analyserar han de svenska radikalnationalisterna som en del av ett gemensamt politiskt landskap med vissa betoningsskillnader. Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen är två av aktörerna som jämförs i studien.

Tomas Poletti Lundström
Tomas Poletti Lundström disputerade nyligen med
en avhandling i religionshistoria.
Foto: Gustaf Elfstrand

– Ledande Sverigedemokrater fanns med när den organisation som numera kallas Nordiska motståndsrörelsen bildades, så det finns ett samband mellan dem. Sverigedemokraterna stöttade organisationen ekonomiskt vid bildandet, om än med några enstaka hundralappar.

I synen på religion skiljer sig Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen ofta åt. Gemensamt för båda har varit ett intresse för det som brukar kallas fornnordisk religion. För Sverigedemokraterna ses islam som ett betydande hot och kristendom som en religion vilken borde ha en särställning i Sverige. Nordiska motståndsrörelsen är helt präglade av ett antijudiskt tänkande, vilket gör att de är relativt ointresserade av islam och dessutom återkommande betraktar kristendom som en ”svaghetens religion”.

Uteslutningsmekanism

För de svenska radikalnationalisterna fungerar religionsbegreppet återkommande som en uteslutningsmekanism riktad mot grupper som antas vara vidskepliga, konspiratoriska, fanatiska eller söndrande. Men religionsbegreppet möjliggör också uppfattningar om ett ”Vi”, uttryckt genom idéer om ett kollektivt undermedvetet som överfört uråldriga värden från både fornnordisk religion och kristendom till dagens svenskar. Religionsbegreppet understryker därmed skillnader mellan vilka svenska radikalnationalister uppfattar som ett ”Vi” och vilka som anses tillhöra ”De andra”.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22