Repatriering av fler samiska kvarlevor från universitetets samlingar

14 september 2022

Uppsala universitet begär tillstånd av regeringen att få överlåta kvarlevor från Rounala ödekyrkogård till Sametinget för återbegravning.

Universitetet tog i januari i år emot en begäran från Sametinget om repatriering (återlämnande) av samiska kvarlevor från Rounala ödekyrkogård som ligger norr om Karesuando i Norrbottens län.

En arkeologisk utgrävning av ödekyrkogården utfördes 1915 på uppdrag av forskare i anatomi vid Uppsala universitet. Kvarlevor från ett tjugotal okända individer från Rounala har kunnat identifieras i de historiska samlingar som Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, har förvaltningsansvar över. Ett kranium finns i Uppsala medan resten av kvarlevorna är deponerade på Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, i Jokkmokk.

Uppsala universitet ser inga hinder för en repatriering och ärendet ligger nu hos regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet i ärendet.

 


 

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22