De nya generationens solceller

FORSKARPODDEN

19 oktober 2022

Användningen av solceller ökar och solenergi kan snart gå om kärnkraft på en global nivå. En fördel är att bränslet från solen är gratis.

Användningen av solceller ökar och solenergi kan snart gå om kärnkraft på en global nivå. Forskare världen över jobbar med att förbättra solcellernas verkningsgrad, bland annat genom att kombinera olika tekniker i så kallade tandemsolceller. Marika Edoff berättar mer om den snabba utvecklingen i Forskarpodden.

Avsnitt 69: Nästa generations solceller

Marika Edoff är professor i fasta tillståndets
elektronik vid Uppsala universitet.
Foto: Mikael Wallerstedt

Marika Edoff är professor i fasta tillståndets elektronik och föreståndare för avdelningen för solcellsteknik vid Uppsala universitet. Hon leder två stora samarbetesprojekt mellan akademi och industri: det nationella kompetenscentrumet SOLVE som fokuserar på solcellsutbyggnaden i Sverige och EU-projektet SITA, som utvecklar nästa generations solceller med tandemteknik.

– Genom att kombinera två solceller så är den teoretiska verkningsgraden mycket högre så istället för att försöka komma upp i 30 procent så börjar man komma upp i 40 procent som teoretiskt maximum och då har man ett större utrymme att göra förbättringar.

Att intresset för solceller ökar tror hon beror på de ökade elpriserna och möjligheten att tjäna pengar genom att producera egen el. Solceller har blivit så billiga att de är ett alternativ för att sänka sina elkostnader.

– En stor fördel idag är att det går väldigt fort att installera solcellsanläggningar. Vi behöver ju göra någonting åt klimatet nu och även vår energiproduktion. En annan fördel är att vi får gratis bränsle från solen varje dag, säger Marika Edoff.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22