Uppsala universitet rankas högt inom hållbarhet

26 oktober 2022

Studenter med cyklar och domkyrkan i bakgrunden

Den nya rankningen mäter universitetens arbete för att driva hållbar utveckling framåt och är uppdelad i två delar: miljöpåverkan och social påverkan.

Uppsala universitet kommer på plats 11 av 700 lärosäten i QS World University Ranking: Sustainability, som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Enligt listan är Uppsala universitet bäst inom EU, tätt följt av Lunds universitet. Både när det gäller miljöpåverkan och social påverkan får universitetet höga placeringar.

Det här är första gången som rankningen, med fokus på hållbar utveckling, publiceras. Listan toppas av University of California (Berkeley), University of Toronto och University of British Columbia. Uppsala universitet kommer på plats 11 och är det lärosäte som rankas högst inom EU (University of Edinburgh kommer dock på fjärde plats). På tolfte plats kommer Lunds universitet. Sedan följer Göteborgs universitet på plats 28 och KTH på plats 98.

– Detta är en helt ny rankning som vi visste skulle komma men vi visste inte i förväg vad den skulle baseras på och hur den skulle tas fram.  Vi är förstås glada och stolta över resultatet och hoppas fortsätta placera oss högt. Då den är framtagen för första gången och vi inte vet vilken vikt som läggs vid olika indikatorer och vilka tidsserier de mäter är det svårt att veta hur stabila resultaten kommer vara mellan åren, säger Emma Östlund, controller vid planeringsavdelningen på Uppsala universitet.

Mäter miljöpåverkan och social påverkan

Rankningen är uppdelad i två delar: miljöpåverkan och social påverkan. Inom miljöpåverkan ingår hållbara institutioner, hållbar utbildning och hållbar forskning. Inom social påverkan ingår jämlikhet, kunskapsutbyte, utbildningseffekt, anställbarhet och möjligheter samt livskvalitet. Uppsala universitet har fått goda resultat överlag:

  • Inom miljöpåverkan rankas Uppsala universitet på plats 14 totalt. Bästa underkategori är hållbar utbildning där vi rankas på plats nio.

  • Inom social påverkan rankas Uppsala universitet som nummer 26 totalt och rankas som nummer ett inom underkategorin jämställdhet.

Resultaten bygger bland annat på uppgifter Uppsala universitet själva har rapporterat in, forskningsdata via Elsevier och anseendemätningar som QS har genomfört. Som stöd för rankningen används också datakällor – till exempel från FN, Världsbanken, Yale University och Academic Freedom Index.

Har engagerat mer än 40 experter

Den nya rankningen från QS World University Rankings är ett ramverk för att visa hur universitetet vidtar åtgärder för att tackla utmaningarna inom hållbarhet. Utgångspunkten är att universiteten kan driva hållbar utveckling framåt, genom forskning, undervisning och samhällsengagemang. QS har engagerat mer än 40 experter i 20 länder i sin styrgrupp. Genom sina datapartners vid Elsevier, Yale University och the Academic Freedom Index når de ut till hundratals representanter vid universitet över hela världen.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22