Uppsala universitet samordnar ny satsning på klimatomställningen

6 december 2022

Skogslandskap med vindkraftverk

Uppsala universitet ska samordna lärosätenas arbete så att ett allsidigt och samordnat utbildningsutbud tas fram och erbjuds

Nio lärosäten ska tillsammans ta fram öppna, nätbaserade kurser som kan hjälpa till att bidra till en snabbare klimatomställning. Uppsala universitet samordnar satsningen "Öppet för klimatet" och kommer också vara med och erbjuda utbildning.

Som en del av regeringens satsning Klimatkompetenslyftet har nio lärosäten tilldelats medel för att ta fram öppen nätbaserad utbildning för att stödja samhällets klimatomställning. Uppsala universitet har fått i uppdrag att samordna arbetet.

– Vi är stolta och glada att ta oss an denna viktiga roll att koordinera öppen nätbaserad utbildning för klimatomställningen. Det är ett viktigt område såväl som en utbildningsform som snabbt når ut, säger Cecilia Johansson, prodekan för utbildning vid Uppsala universitet och nationell samordnare för uppdraget.

Syftet med satsningen "Öppet för klimatet" är att lärosätena ska erbjuda kortare vidareutbildningar inom relevanta områden, till exempel teknik, naturvetenskap, upphandlingsrätt, datavetenskap och samhällsplanering. Kurserna ges via internet och kommer inte kräva några förkunskapskrav.

Öppet för klimatet – nio lärosäten ingår

Lärosäten som omfattas av uppdraget är Uppsala universitet, Lunds universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Mälardalens universitet. Uppsala universitet koordinerar lärosätenas arbete så att ett brett, allsidigt utbildningsutbud tas fram.

Alla utbildningar inom uppdraget erbjuds gemensamt på plattformen www.L4P.se  

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22