Nytt utbildningsutbud vid Uppsala universitet

15 februari 2007

Hela Uppsala universitetets utbildningsutbud har setts över inför höstterminen 2007. Då införs en helt ny examens- och utbildningsstruktur. Alla utbildningar presenteras nu på Uppsala universitets webb.

Nu kan alla som funderar på att söka till Uppsala universitet gå in på webben och ta del av det nya utbildningsutbudet för hösten 2007.

Totalt erbjuder Uppsala universitet 35 program för nybörjare och 45 utbildningsprogram på magister/masternivå.

Alla program har anpassats till den nya strukturen. Enligt den nya högskoleförordningen ska utbildning ges på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, med en tydlig skillnad mellan nivåerna. Poängsystemet är också nytt. 30 högskolepoäng (hp) motsvarar 20 poäng enligt den gamla högskoleförordningen. En masterutbildning är en tvåårig fördjupningskurs som ska vara forskningsanknuten och ligga på en betydligt mer avancerad nivå än utbildningen på grundnivå.

Läs mer om utbildningsprogrammen vid Uppsala universitet

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22