Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten utser tre nya hedersdoktorer

2 oktober 2003

Författaren Lars Svensson, fysikern Peter Sigmund från Danmark, samt kemisten William A. Goodard III från Kalifornien har utsetts till hedersdoktorer vid Uppsala universitet.

Författaren Lars Svensson har genom sina ornitologiska handböcker försett forskare världen runt med högklassiga hjälpmedel. Bakom böckerna ligger decennier av intensivt arbete i fält, på museer och i bibliotek. Boken ''Identification Guide to European Passerines'' (som kommit ut i flera upplagor sedan 1970) är en ?ringmärkningsbibel? som hör till de mest citerade verken inom ämnesområdet biologi, som författats av någon nu levande svensk. Den innehåller anvisningar för artidentifikation, liksom för bestämning av fåglars kön, ålder och geografiska ursprung. Han uppmärksammas också för sin bok ''Fåglarna. Alla Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält''. Professor Peter Sigmund vid Odense universitet forskar inom området atomära kollosioner och växelverkan mellan jon och material. Han är främst känd för sina arbeten inom området ''sputtering'' som används inom en mängd olika tillämpningar, exempelvis för att belägga ytor med tunna skikt av ett annat material. När begreppet ''elektroniskt sputtering'' lanserades av jonfysikgruppen i Uppsala inleddes ett mångårigt värdefullt samarbete mellan Uppsala-gruppen och Peter Sigmund. Professor William A. Goddard är teoretiker inom kvantkemi. Hans forskning inom kvantkemiska metoder har lett fram till nya standardmetoder som används i de flesta moderna beräkningsprogram. Den spänner också över ett brett fält av tillämpningar inom kemi, biokemi och materialvetenskap. Professor Goddard har sedan 60-talet varit en viktig inspirationskälla för forskarna vid kvantkemiska institutionen i Uppsala. Promotionen äger rum den 23 januari.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31