Journalistiskt arbete för cancersjuka patienter

25 januari 2023

Alexander Masters

Etiken kring att sponsra kliniska studier via crowdfunding är en viktig och ny frågeställning som har lyfts fram av Alexander Masters, ny hedersdoktor vid medicinska fakulteten.

Alexander Masters är författare och frilansjournalist bosatt i Storbritannien. Hans engagerande journalistiska arbete har varit avgörande för att få till stånd en unik klinisk prövning för svårt cancersjuka patienter vid Akademiska sjukhuset. För sina insatser installeras Alexander Masters till hedersdoktor vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Vad betyder det för dig att bli hedersdoktor?

– Det känns strålande! Jag blev både stolt och förvånad när jag fick höra nyheten om att jag hade blivit utsedd till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Jag arbetar med två fantastiska patientföreträdare, kommunikationskonsulten Dominic Nutt och Liz Scarff, som arbetar professionellt med webbkampanjer. Genom vår värld av kreativt skrivande och journalistik så hjälpte vi till att få in de medel som saknades för att genomföra en klinisk utvärdering av en lovande cancerprodukt som hade tagits fram vid Uppsala universitet.

– Tillsammans löste vi ett problem som potentiellt hindrade arbetet för att rädda liv. Trots att vi inte visste något om akademiska metoder, seder eller bruk lyckades vi med vår kampanj och vårt påverkansarbete för cancerforskningen. Etiken kring att sponsra kliniska studier via crowdfunding är också en viktig och ny frågeställning som samtidigt har lyfts fram via föreläsningar och i vetenskapliga tidskrifter.

Hur ser din relation till Uppsala universitet ut i dag?

Alexander Masters, hedersdoktor och Magnus
Essand, professor i genterapi vid institutionen för 
immuniologi, genetik och patologi.
Foto: Cecilia Yates

– Den är härlig! Jag dricker mitt morgonkaffe ur en mugg från Uppsala universitet och läser Uppsala universitets magasin under frukosten. Sen vänder jag mig till min oändligt tålmodiga vän Magnus Essand, professor i genterapi vid Uppsala universitet, när jag behöver råd om något nytt som vi försöker jobba med till förmån för patienter.

Har du fortsatt att engagera dig i cancerforskning?

– Ja, jag arbetar fortfarande för att hjälpa patienter och patientföreträdare men på samma lite märkliga sätt som jag började, det vill säga ute i marginalen. Framförallt försöker jag hitta idéer för att lösa djupgående problem med försummade kliniska prövningar. I mitt fall återkommer jag hela tiden till finansiering, och det var så mitt intresse för Uppsala universitet började.

– Just nu arbetar vi tillsammans med forskare vid universiteten i Oxford och Warwick för att finansiera en masstudie om åldrandets samsjuklighet, där cancer naturligtvis ingår. Det finns ett enormt utbud av expertis och entusiasm i världen utanför universitetet, och universiteten verkar fortfarande inte veta hur de ska dra nytta av det på rätt sätt. Det är ett intressant ämne som man skulle kunna skriva en hel doktorsavhandling om.

 

Information om hedersdoktorsföreläsningarna och vinterpromoveringsceremonin

Torsdagen den 26 januari bjuder vetenskapsområdet för medicin och farmaci in till öppna föreläsningar med 2023 års hedersdoktorer i medicin och farmaci.

  • Alexander Masters: ”The Patient Doctor and the Doctoring Patient”
  • Michel Georges: ”A Bovine GWAS Reveals Determinants of Mobilization Rate and Dynamics of Endogenous Retroviruses”
  • Cecilie Svanes: ”The Early Life and Preconception Origins of Adult Asthma and COPD”
  • Siew Chai: ”The Enigma that is IRAP: Is it an Enzyme, a Receptor or a Trafficking Molecule?”
  • Richard Bergström: ”Media and Media – Not Same Same”

Platserna ska vara intagna 13.00 men programmet börjar 13.15.
Lokal: Sal IX, Universitetshuset

Vinterpromoveringen vid Uppsala universitet sker fredagen den 27 januari klockan 12–15.
Det är promotion inom samtliga nio fakulteter i universitetsaulan. Under ceremonin spelar Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala universitets symfoniorkester. Orkestern har spelat på universitetets högtider sedan år 1637. Ceremonin innefattar kanonsalut i intervaller mellan klockan 12.45–15 (67 skott). Samtliga platser ska vara intagna klockan 12.00. Biljetter finns att hämta kostnadsfritt utanför aulan från klockan 10.00 på promotionsdagen.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22