Christina Kullberg prisas av Kungliga Vitterhetsakademien

14 februari 2023

Christina Kullberg tilldelas Kungliga Vitterhetsakademiens Rettigska pris ”för hennes framstående och produktiva forskning inom det litteraturvetenskapliga fältet ’världslitteratur’”.

Christina Kullberg, professor i franska vid Uppsala
universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Kungliga Vitterhetsakademien delar varje år ut priser och medaljer till framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap. En av 2023 års pristagare är Christina Kullberg, professor i franska vid Uppsala universitet. Hon tilldelas ett av de två Rettigska priserna om 250 000 kronor.

Christina Kullberg får priset "för hennes framstående och produktiva forskning inom det litteraturvetenskapliga fältet ”världslitteratur”, där hon tar sig an romankonst, poesi, reselitteratur och historieskrivning med inspiration från till exempel etnografi och antropologi, diskursanalys och översättningsforskning".

Kungliga Vitterhetsakademiens priser

Kungliga Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. De största priserna är Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (två priser à 250 000 kr).

Dessa priser, liksom flera mindre priser, delas ut enligt varje donators önskemål. Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22