Fem nya anslag till matematikforskning

22 mars 2023

Inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram 2023 får Uppsala universitet anslag för forskning om bland annat slumpträd, rumtidens krökning och symmetrier.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses (KAW) matematikprogram är ett samarbete mellan Stiftelsen och Kungl. Vetenskapsakademien, som utvärderar de kandidater som nominerats av universiteten runt om i Sverige. I år får sammanlagt 17 matematiker dela på 28 miljoner kronor.

Uppsala universitet har tilldelats fem anslag:

Doktoranden Robert Moscrop får anslag för en postdoktoral tjänst vid Harvard University, Cambridge, USA, och stöd under två år efter återvändandet till Sverige.
 
Forskarna Anna Sakovich, Kaj Nyström och Cecilia Holmgren får alla tre medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en postdoktoral tjänst i Sverige

Universitetet får också medel för att rekrytera en etablerad forskare från utlandet som gästprofessor. Forskaren som kommer till Uppsala universitet är professor Yingda Cheng som idag är verksam vid Michigan State University i USA.

Läs mer om forskarna och deras projekt på KAW:s webbplats.
 

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22