Fyra frågor till Kjell Aleklett: Vad händer när oljan sinar?

24 oktober 2012

Problemen måste tas på allvar, menar professor Kjell Aleklett.

Ingen armé kan stoppa den idé vars tid är kommen. Citatet av Victor Hugo finns med i slutet av professor Kjell Alekletts nya bok ”Peeking at Peak Oil”. Boken sammanfattar tio års forskning om vad som händer när produktionen av världens fossila bränslen börjar sina.

 

Hur länge har du forskat om det här?

– I tio år. För att forska om världens oljetillgångar behöver man information som inte är så lätt att få tag i och därför saknades akademisk forskning. Jag upptäckte att det fanns ett tomrum, trots att det här är en av de viktigaste frågorna i världen.
– I dag är ”peak oil” ett känt begrepp. Vi har byggt upp en unik databas, producerat fyra doktorsavhandlingar och över 30 vetenskapliga artiklar som fått stor spridning. Nu inrättas världens första professur i ämnet ”globala energiresurser” och inriktningen är hållbar utveckling med inriktning mot globala energisystem. Jag är väldigt stolt.

Vad kan man göra för att ta itu med problemen?

– Problemen måste tas på allvar. Vi behöver göra en omställning av hela vår livsstil. Uppbromsningen av oljeproduktionen är till exempel en av anledningarna till de ekonomiska problemen som vi just nu har i Europa.

Ämnet är kontroversiellt, eftersom alla inte är ense om hur länge världens oljereserver kommer att räcka. Hur har det varit att ifrågasättas?

– Sista kapitlet heter ”den obekväme svensken”. Jag har inget emot att kallas så. Svenskar brukar ju vara så diplomatiska men det gäller inte mig.
– Om man för fram något helt nytt och inte blir sågat jämsmed fotknölarna så är det inget stort man har att komma med. Därför har det varit inspirerande med allt motstånd. Nu verkar det som om många inser allvaret och då går det fort för idéerna att spridas.

Vilka riktar sig boken till?

– Alla, men man måste förstås vara intresserad av problematiken och av energins betydelse i samhället. Varje kapitel inleds med en historia ur verkliga livet så det är samtidigt en sorts biografi över de senaste tio åren.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02