Raoul Wallenberg-stiftelsens medalj till uppsalahistorikern Paul A. Levine

19 oktober 2012

Historikern och universitetslektorn docent Paul A. Levine, Uppsala universitet, har tilldelats Internationella Raoul Wallenberg-stiftelsens medalj till hundraårsminnet av Raoul Wallenbergs födelse.

Levine kommer att ta emot medaljen tillsammans med fyra andra mottagare vid en ceremoni i Buenos Aires, Argentina, den 23 oktober.

Paul Levine har ägnat en stor del av sin forskargärning åt Raoul Wallenbergs verksamhet i Budapest 1944 och är en av Sveriges främsta kännare av Förintelsens historia. År 2010 publicerade han sin ingående studie av Wallenbergs korta tid i Ungern, en bok som kom på svenska 2011 som Raoul Wallenberg i Budapest. Människan och myten. Levine är verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitets Hugo Valentin-centrum, en enhet inriktad på bl.a. folkmordsforskning och Förintelsens historia.

The International Raoul Wallenberg Foundation, med kontor i New York, Buenos Aires, Jerusalem och Berlin, är en av de viktigaste internationella stiftelser som är ägnad utbildning och information kring Wallenberg och hans minne.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22