Första stora vågkraftsgeneratorn på plats utanför Lysekil

14 mars 2013

Försiktigt lyft av generatorn upp på båten

Idag sjösatte forskare och doktorander från Uppsala universitet en 6.7 meter lång generator i den blivande vågkraftsparken i Lysekil.

-  Genom sjösättningen av den stora generatorn idag har vi tagit det första viktiga steget mot att förverkliga anläggningen, säger Mats Leijon.

- Kraftverket kommer dessutom att vara det första i världen som inte använder permanentmagneter. Materialet som ingår i dessa är sällsynt och har blivit tio gånger dyrare de senaste åren och har dessutom negativ miljöpåverkan. Vi behöver alternativ och använder därför något nytt, så kallade ferritmagneter, i detta kraftverk.

Efter flera års forskning är det nu dags att göra mer storskalig verklighet av en helt ny energiform som forskarna hoppas blir en bland andra självklara tekniker för att täcka samhällets energibehov i framtiden. Havet utgör en stor hittills outnyttjad energiresurs som allt fler aktörer fått upp ögonen för på senare år. Uppsala universitet har legat långt framme i utvecklingen av denna teknik och är nu delaktig i uppbyggnaden av den allra första fullskaliga anläggningen för energiproduktion.

Projektet startade 2002 vid Uppsala universitet. Syftet var att ta fram ett nytt vågkraftskoncept baserat på bottenplacerade generatorer och testa det under realistiska förhållanden över en längre tid.

Tekniken förfinades under projektets gång och man fick tillstånd att sätta upp en mindre provanläggning utanför Lysekil. Platsen har ett erkänt gott vågklimat och närhet till hamnar och andra faciliteter. Generatorerna, som är sammankopplade och står skyddade på botten, drivs av bojar på havsytan via en lina. Strömmen som genereras förs in till land där den kopplas till kraftnätet. Även miljömässiga, marinbiologiska och marinekologiska aspekter av anläggningen har studerats under projektetets gång.

2010 beslutade regeringen att via Energimyndigheten stötta det sista steget mot en fullskalig demonstrationsanläggning, den första i världen.

-   Genom sjösättandet av den stora generatorn idag har vi tagit det första viktiga steget mot att förverkliga anläggningen, säger Mats Leijon.

Finansiärer som haft en avgörande betydelse för projektetets genomförande är:
Vetenskapsrådet; Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur; Kjell och Märta Beijers Stiftelse; CFE (Centrum för Förnybar Elenergiomvandling) II finansierat av Energimyndigheten, Uppsala universitet, Statkraft; VINNOVA; J. Gust. Richert stiftelse; Draka Kabel; Engkvists forskningsstiftelse; Ångpanneföreningens forskningsstiftelse; STandUP; Wallenius stiftelse; Seabased.

Mer information om projektets framåtskridande under åren och om tekniken.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22