Lars Leijonborg besöker Uppsala

6 februari 2007

Onsdagen den 7 februari besöker utbildningsminister Lars Leijonborg Uppsala universitet. Syftet är att få en bild av universitetets verksamhet med tonvikt på forskningen. Han träffar ledning och studenter, får en rundtur i Ångströmlaboratoriets renrum och träffar representanter för några starka forskningsområden.

Besöket är en del av en rundresa som Lars Leijonborg just nu genomför till landets lärosäten. På programmet står lunchmöte med universitetsledningen, träff med studenter och ett besök på Ångströmlaboratoriet där samtliga tre vetenskapsområdens vicerektorer presenterar sina respektive områdens forskningsprofiler. Professor Joseph Nordgren berättar också om den utvärdering av forskningen som pågår för närvarande.

Under eftermiddagen får Lars Leijonborg också träffa representanter för universitetets rymdforskning, energiforskning, läkemedelsforskning och det samhällsvetenskapliga Sidenvägsprogrammet. Professor Lars Burman presenterar också universitetets traditioner och kultur och betydelsen av dessa för utvecklingen av dagens forskning och utbildning.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22