Urfolk möts på internationellt vetenskapssymposium

10 oktober 2013

Samiska forskare, aktivister, artister och urfolk från hela världen träffas vid Uppsala universitet i nästa vecka. Symposiet RE-Claimings har fokus på forskning om och erfarenheter från dessa grupper med koppling till aktuella frågor om naturexploatering, i Sverige och internationellt.

Symposiet 14-18 oktober är det tredje i en serie och utgör del av ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet och Formas. Målsättningen är att skapa en plattform för kunskapsbyggande av och med urfolk och lokalsamhällen från hela världen. Deltagarna kommer från Asien, Australien, Indien, Mellanöstern, Syd- och Nordamerika och Skandinavien. Fokus ligger på forskning, kunskapsskapande och konstuttryck.

– Kunskapen om samer är i dagens Sverige undermålig och jag menar att forskning och undervisning bör ledas av urfolken själva, säger May-Britt Öhman, samisk forskare vid Centrum för genusvetenskap (UU), som leder forskningsprojektetet och har initierat symposiet.
 
– Urfolk och urfolksallierade möts därför för att inspirera varandra att utmana den aggressiva naturexploatering som nu sker. Att mötet sker vid Uppsala universitet är symboliskt viktigt eftersom vi samer funnits här sedan dess inrättande och vi nu har möjlighet att öka förståelsen och respekten för samisk kultur.

I samband med måndagens symposieinvigning presenteras även rapporten RE:Mindings med publicering senare i höst.
 
- Vi önskar synliggöra både vad som är säreget och gemensamt bland urfolk och hur detta stimulerar till nytt kunskapsbyggande, säger Johan Gärdebo, redaktör för rapporten.

 - Samtidigt behöver vi betona brådskan kring dessa frågor. Det är bristande förståelse och respekt för urfolks rättigheter som bidragit till den redan kontroversiella naturexploateringen i Sverige, debatten behöver fler dimensioner.

Flera av rapportens författare och deltagare vid symposiet har medverkat i de aktuella protesterna mot exploateringen av naturresurser i Sápmi, samernas hemland, exempelvis sommarens provbrytning i Jokkmokk. Utöver vetenskapliga presentationer arrangerar symposiet flera konst- och kulturinslag. Till dessa hör konstprojektet Gállok (Kallak) Protest Art, filmvisningar och jojkframträdanden, däribland samiska artisten Lovisa Negga.

På måndag 14 oktober, efter att samisk flagg och kåta har rests vid Universitetshuset, invigs symposiet i sal IV, kl. 15.30.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31