Urfolks motstånd fokus på seminarium

25 november 2013

Den 26 november arrangeras ett seminarium med fokus på urfolks motstånd mot naturresursexploateringar under titeln ”From Alta to Gállok”. Initiativtagare är forskare May-Britt Öhman, som leder forskningsprojektet ”Älvar, motstånd, resiliens: Hållbara framtider i Sápmi och i andra urfolks territorier”.

I början av 1980-talet slutade en flerårig demonstration mot utbyggnad av Alta-älven i Norge med att en stor polisstyrka avlägsnade aktivisterna. Älven blev till slut utbyggd, men konflikten och upproret ledde till en rad förändringar i norsk politik gentemot samer.

Sedan 2011 pågår liknande protester mot ett planerat gruvprojekt i Gállok (Kallak) vid lilla Lule älv, en redan vattenkraftreglerad älv. Enskilda ha överklagat gruvplanerna utan framgång och samebyar har än så länge förgäves sökt framhålla sina okränkbara rättigheter till betesområdena. I juni 2013 inleddes protestaktioner på plats. Trots flera polisinterventioner lyxkades lokalbefolkningen tillsammans med tillresta aktivisiter hindra provbrytningen fram till september. Tre av dessa står nu åtalade.

-   Det finns många paralleller mellan Alta och Gállok och många tror att att Gállok blir de svenska samernas Alta. I Altaupproret förekom även hungerstrejk, ett samiskt läger vid Stortinget och till slut, när inget av detta hjälpte och i desperation, ett bombattentat mot en tillfartsväg, säger May-Britt Öhman.

-   Niillas Somby deltog i allt detta och har fått betala ett högt pris för sitt motstånd - han förlorade en arm samt fick sitta i fängelse för det misslyckade sprängattentatet. Att nu personer dragits inför domstol för protesterna i Gállok är definitivt en historisk händelse i samers kamp för sina rättigheter i Sverige.

Seminariets syfte är att med utgångspunkt från händelserna i Alta respektive Gállok diskutera vilka möjligheter urfolk har att hävda sina rättigheter till mark och vatten inom existerande nationalstater och vad som behövs för att etablera ”human security” i dessa områden. Detta begrepp etablerades av FN:s utvecklingsprogram 1994

Seminariet hålls på engelska. Inbjudna föreläsare är journalsiten, fotografen och författaren Niillas Somby och själv same, som deltog i Altaupproret, samt Hanna Sofie Utsi, ledamot i Sametinget i Sverige.

Tid och plats: Universitetshuset, sal IX, den 26 november, kl. 14.15-17.30

Seminariet i Uppsala http://www.gender.uu.se/information/konferenser/gallok
Seminarium i Stockholm (27/11)  http://www.gender.uu.se/information/konferenser/alta

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-01-26