Masterutbildningen i idé- och lärdomshistoria får toppbetyg

5 februari 2014

Idag presenteras Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets utbildningar i idéhistoria. Uppsalas utbildningar i ämnet får omdömet ”hög” respektive ”mycket hög” kvalitet.

Åtta utbildningar inom idéhistoria har granskats vid universiteteten i Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala samt Södertörns högskola. Sex av åtta utbildningar får omdömet "hög kvalitet" och två utbildningar får det högsta omdömet "mycket hög kvalitet". En av dessa utbildningar är Uppsalas masterutbildning i idé- och lärdomshistoria. Kandidatutbildningen får omdömet ”hög kvalitet”.

Bedömningen utgår från tre underlag: studenternas examensarbeten, universitetens och högskolornas självvärderingar och intervjuer med studenter om deras erfarenheter och intervjuer med företrädare för utbildningen.

Läs mer om Universitetskanslerämbetets utvärderingar.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01