Små skillnader mellan flickors och pojkars sexfantasier

7 april 2014

Även om en större andel av tonårspojkar än flickor tittar på och fantiserar om sex som de sett i pornografi, så finns det inga skillnader mellan könen när det gäller vilka typer av sex man fantiserade om. Det framgår av en ny studie från Uppsala universitet som publiceras i Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics.

Med hjälp av enkäter har Magdalena Mattebo, som nyligen disputerat vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, undersökt sexuella erfarenheter och pornografikonsumtion hos drygt 800 gymnasister. Studien visar bland annat att det inte finns någon skillnad i andelen flickor och pojkar som tycker att deras sexuella beteende påverkas mycket av pornografi. De pojkar och flickor som tittar på pornografi är mer positivt inställda till pornografi jämfört med de som inte tittar.

- Det var oväntat att drygt var tionde flicka i konsumtionsgruppen uppgav att de tittade på pornografi i lägre utsträckning än de ville. Det var också oväntat att det inte var någon skillnad mellan flickor och pojkar avseende fantasier om sexuella handlingar, och att en lika stor andel flickor som pojkar uppgav att pornografi påverkar deras sexuella beteende i hög utsträckning, säger Magdalena Mattebo.

Flickorna i studien var mer sexuellt erfarna än pojkarna när det gäller oral-, vaginal- och analsex, men det var ingen skillnad mellan könen avseende olika typer av sexualpartners som kompissex, ”one-night-stands” och gruppsex. Ungdomarna var mer positiva till att pojkar haft många olika sexpartners jämfört med att flickor haft det, vilket inte är förvånande utifrån våra traditionella könsroller, menar Magdalena Mattebo.

- I gruppen med de mest sexuellt erfarna ungdomarna fanns dock en  uppfattning om att flickor och pojkar är lika intresserade av sex, vilket är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Magdalena Mattebo.

Referens: Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, KW., Larsson, M. Pornography and sexual experiences among high school students in Sweden, Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 35: 179-188, 2014, doi: 10.1097/DBP.0000000000000034

Magdalena Mattebo försvarade sin avhandling "Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents" i mars 2014. Läs den online här.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22