Årets Oscarspris till hjärnforskare och vulkanforskare

28 juni 2014

Uppsala universitets Oscarspris till yngre forskare har tilldelats F.D. Christian Benedict, institutionen för neurovetenskap, och F.D. Steffi Burchardt, institutionen för geovetenskaper.

Oscarspriset tilldelas varje år yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Priset utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation och kan delas mellan två lika förtjänta.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

Christian Benedict institutionen för neurovetenskaper, disputerade i Lübeck 2008 och kom till Uppsala universitet 2010 för postdoktorala studier. Han har fått ett antal prestigefyllda utmärkelser inom neurobiologi samt stora externa forskningsanslag. Forskningen rör sömnrubbningar och hur dessa kan påverka vår tankeförmåga och leda till störningar i ämnesomsättningen. Vidare har han funnit en genetisk koppling till vissa varianter av arvsanlag, vilket kan ha betydelse för negativa hälsoeffekter i samband med skiftarbete.

Läs mer om Benedicts forskning:
”Fetmagenen” FTO kopplad till förändrad hormonbalans som får oss att äta mer

Håll dig borta från buffén om du inte motionerat tillräckligt

Aktiv livsstil hos äldre håller deras hjärnor igång

Steffi Burchardt, institutionen för geovetenskaper, disputerade vid universitetet i Göttingen 2009 och kom till Uppsala universitet som portdoktoral forskare samma år. Sedan 2012 är hon lektor i strukturgeologi vid institutionen och hon forskar inom det nya och framväxande området vulkantektonik. Genom att kombinera flera innovativa metoder får hon en inblick i de rörelserna mellan de tektoniska plattor som finns i vulkaner. Hennes framgångrika arbeten publiceras både i geovetenskapliga tidskrifter och i välrenommerade tvärvetenskapliga tidskrifter.

Läs mer om  Burchardts forskning:
Ny teknik ger ny överraskande information om välkänd vulkan.

Vulkanens inre berätta om jordskorpans uppbyggnad.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01