35 miljoner till uppsalaprojekt om hjärtinfarkt och stroke

7 november 2014

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)har beslutat att dela ut nio rambidrag mellan 30 och 35 miljoner vardera inom utlysningen ”Nya biomarkörer med klinisk relevans”. Agneta Siegbahn vid Uppsala universitet har fått ett av bidragen till ett projekt som ska bidra till säkrare riskbedömningar vid hjärtinfarkt och stroke.

Biomarkörer används för diagnostik av olika sjukdomar. Biomarkörer är substanser som finns i olika halter i kroppen. Vid sjukdomsdiagnostik ska de helst visa avvikande nivåer endast för de individer som drabbats av just den sjukdom man vill diagnostisera.

- Eftersom biomarkörer används inom en mängd skilda sjukdomsområden är det vår förhoppning att de projekt vi nu finansierar kan få avgörande betydelse för behandlingen av många sjukdomar, säger SSF:s vd Lars Hultman.

Alla forskningsprojekt som får bidrag är problemdrivna och håller högsta internationella vetenskapliga standard. Syftet är att stimulera ­samarbete mellan två till fyra forskargrupper med olika typer av vetenskapliga kompetenser, och på så sätt få ny kunskap och nya tillämpningar.

Agneta Siegbahn, professor i klinisk koagulationsvetenskap vid Institutionen för medicinska vetenskaper, har fått ett av bidragen på 35 miljoner kronor bidrag till projektet ”Biomarkörer i hjärt-kärlsjukdom - ABC risk score projektet” – ett projekt där man, med hjälp av biomarkörer, vill göra säkrare riskbedömningar och kunna individanpassa behandlingar vid hjärtinfarkt och stroke.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01