Samer och rasism i historia och nutid

19 januari 2015

Den 22 januari visas författaren Maja Hagermans dokumentär ”Hur ska man rädda ett folk? Om Herman Lundborg, chef för rasbiologiska institutet” i SVT. Denna vecka arrangeras ett symposium med samma tema vid Uppsala universitet.

Utgångspunkten för symposiet är samiska perspektiv på det rasbiologiska arvet som ett smärtsamt trauma med konsekvenser för såväl mental som fysisk hälsa. Dessutom belyses kopplingarna till samiska markrättigheter. Utifrån kritisk urfolksteori diskuterar samiska och icke-samiska forskare, samer och andra engagerade från olika sektorer i samhället en rad frågeställningar under tre dagar. Drygt 80 deltagare är förhandsanmälda.

Redan från mitten av 1800-talet inleddes mätningar av samers kroppar inom den antropologiska forskningen i Sverige och efter beslut i Riksdagen inrättades det statliga Institutet för rasbiologi i Uppsala 1922. Här fortsatte under perioden 1922-1935 skallmätningar och fotodokumentation av samer. Nu levande samer har mött dessa forskare och det är sannolikt att de flesta samer har släktingar som utsatts för kroppsmätningarna.

- Avkolonisering är en långvarig process där både koloniserad och kolonisatör behöver förstå den historiska kontexten och vilken betydelse den har i nutiden för relationer, identiteter och känslor. Det kan vara både en svår och smärtsam process. Vi forskare som själva tillhör urfolk bör delta i den kritiska analysen av den historiska utvecklingen, säger May-Britt Öhman, själv same och initiativtagare till konferensen vid Uppsala universitet.

Under dag två ges en rad föreläsningar i Universitetshuset. Här återfinns bland andra Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson, författaren Maja Hagerman och Bertil Bengtsson, professor i civilrätt. Konstnären Katarina Pirak Sikkus seminarium 13.15-15.00 är öppet för allmänheten. Dagens avslutas med en paneldiskussion.

Deltagarna kommer också att besöka universitetsbiblioteket där brev, bilder och annan dokumentation från det statliga rasbiologiska forskningsinstitutet förvaras idag samt Museum Gustavianum som i sina samlingar har mänskliga kvarlevor från bland annat samer.

Symposiet organiseras av Teknovetenskapliga forskargruppen, Centrum för Genusvetenskap i samarbete med föreningen UPPSAM, Silbonah Samesijidda, Riksförbundet Same Ätnam, Sameföreningen i Stockholm, forskningsnoden Mind and Nature och Forum för nationella minoriteter vid Hugo Valentin Centrum, NAPTEK, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala universitet och finansieras av Sametingets kulturnämnd, Rådet för lika villkor vid Uppsala universitet samt FORMAS.

Mer information och program på Centrum för genusvetenskaps webbplats: http://www.gender.uu.se

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31