Omdebatterat konstverk utgångspunkt för panelsamtal

13 mars 2015

Konstverket ”Apollon och Dafne”, av konstnären Mikael Richter som finns på Campus Ekonomikum.

Konstverket ”Apollon och Dafne”, av konstnären Mikael Richter, har skapat debatt bland uppsalastudenterna och beskyllts för att föra tankarna till våldtäkt. Den 17 mars arrangeras ett panelsamtal om konstens roll på universitetet, med utgångspunkt i detta konstverk.

Ämnet för paneldebatten "Apollon och Dafne - ett samtal om konstens roll på universitetet" är konstens roll i offentliga rum, med fokus på universiteten samt hur vissa motiv kan tolkas idag. Samtalet tar sin utgångspunkt i konstverket Apollon och Dafne från år 2000 av konstnären Mikael Richter. Verket, som finns i Campus Ekonomikums entré och korridor på Uppsala universitet, kommer att sättas i rörelse cirka en halvtimme innan samtalet.

- Konstverket har varit ur funktion en längre tid och har inte kunnat upplevas i sin helhet. När det uppmärksammades av en student som ifrågasatte verkets innehåll tyckte vi att det kunde vara en bra utgångspunkt för ett panelsamtal, säger Britt-Inger Johansson, professor i konstvetenskap och rektorsråd för kultur vid Uppsala universitet

- Samtalet kommer att handla om vilken roll konsten har generellt på ett universitet. I vilken mån kan man revidera historien, censurera eller reaktivera ett konstverk?, säger Inger Höjer Aspemyr, intendent vid Statens konstråd.

Paneldeltagare:
- Inger Höjer Aspemyr, intendent, Förmedling, Statens konstråd.
- Martina Björk (f d Finnskog), doktorand i latin, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
- Gunnel Ekroth, professor, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala Universitet
- Anneli Häyrén, forskare, Centrum för genusvetenskap, Uppsala Universitet.
- Emilie Karlsmo, lektor, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet.
- Mikael Richter, konstnär.

Moderator är Andreas Bjersby, projektledare vid Konstenheten, Landstinget i Uppsala län.

Tid och plats: Samtalet äger rum på Ekonomikum, hörsal 2 den 17 mars 2015 kl. 18.00-19.30.

Samtalet arrangeras av Uppsala universitet i samarbete med Statens konstråd.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31