Kosten viktig för barn med ADHD?

16 mars 2015

Ny forskning från Uppsala universitet talar för att barn med ADHD har påverkad blodsockerreglering. Detta skulle i sin tur kunna påverka barnens förmåga att koncentrera sig. Det skulle också kunna innebära att kosten kan vara viktig för barnens symtom.

Frank Lindblad, professor i barn- och ungdomspsykiatri, har med kollegor från Uppsala universitet tidigare upptäckt att unga med ADHD har betydligt lägre kortisolvärden än barn utan denna diagnos. Frank Lindblad berättar:

– I tidigare studier har vi visat att äldre barn med ADHD har lägre värden av stresshormonet kortisol än andra barn. Kortisol är också ett viktigt hormon för vår ämnesomsättning och har bland annat betydelse för regleringen av blodsockernivån. Sedan tidigare vet vi också att barn med ADHD oftare än andra är överviktiga och gärna väljer att äta en kaloririk kost. Teoretiskt skulle en mindre välfungerande reglering av blodsockret kunna hänga samman med både deras övervikt och kostval.

Dessa tankar inspirerade forskarna att undersöka blodsocker hos barn med ADHD. I en pilotstudie undersöktes tio barn (10-15 år gamla) med ADHD och jämfördes med 22 jämnåriga barn utan ADHD. Forskarna mätte så kallat fasteblodsocker, ett blodprov som tas direkt på morgonen efter nattfasta och före frukost. De analyserade även HbA1C i blod, vilket återspeglar hur blodsockret legat under de senaste 6-8 veckorna.

Fasteblodsockret var lika i bägge grupperna men HbA1c var högre hos barnen med ADHD (men fortfarande inom det kliniska normalområdet). Barnen med ADHD var också överviktiga i förhållande till sin kroppslängd men detta förklarade inte de högre HbA1C-värdena.

Resultaten ger alltså ett visst stöd för att blodsockerregleringen kan vara påverkad vid ADHD. Teoretiskt skulle detta också kunna ha betydelse för ett av huvudsymtomen vid ADHD, nämligen koncentrationssvårigheterna. Resultaten kan också vara av intresse för en gammal hypotes, nämligen att kosten skulle kunna vara av betydelse för symtomen vid ADHD.

Artikel: Lindblad F, Eickhoff M, Forslund AH, Isaksson J, Gustafsson J. Fasting blood glucose and HbA1c in children with ADHD. Psychiatry Res. 2015 Feb 25. pii: S0165-1781(15)00096-7. doi: 10.1016/j.psychres.2015.01.028.

Studien har genomförts i samarbete mellan institutionerna för Neurovetenskap och Kvinnors och Barns hälsa.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31