Invigning och föreläsning med Zennströms gästprofessor Doreen Stabinsky

21 mars 2015

Doreen Stabinsky föreläser den 23 mars.

Klimatforskaren Doreen Stabinsky är Uppsala universitets första gästprofessor på Niklas Zennströms nyinrättade klimatprofessur. Som gästprofessor kommer hon att vara med och bygga upp en verksamhet inom forskning kring klimatledarskap. Den 23 mars blir det invigning av professuren och föreläsning med Doreen Stabinsky. Föreläsningen sänds på webben.

Professuren finansieras genom en donation till Uppsala universitet av entreprenören och uppsalaalumnen Niklas Zennström. Den tioåriga gästprofessuren inom klimatforskning, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, är knuten till Uppsala Centrum för hållbar utveckling (CSD) vid Uppsala universitet och SLU.

- Detta är ett kunskapsområde av yttersta betydelse. Klimatutmaningen kräver kunskap och mod av världens ledare. Det är mycket glädjande att Doreen Stabinsky vill vara med och utveckla verksamhet inom detta område vid Uppsala universitet – något som möjliggjorts genom Zennström Philanthropies, säger rektor Eva Åkesson.

Doreen Stabinsky är professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine. Hon forskar, undervisar och skriver om klimatförändringens konsekvenser, framför allt för lantbruket och den globala livsmedelsförsörjningen. Hon är också verksam som rådgivare till en rad regeringar och internationella miljöorganisationer och har ett stort internationellt nätverk. Hon lyfter ofta fram utbildningens centrala roll för de stora utmaningarna i klimatarbetet.

- Att arbeta med engagerade studenter och kollegor är inspirerande och motiverande och ger mig hopp. Dagens unga är inte bara framtidens ledare, de leder redan arbetet för att åstadkomma de förändringar som krävs för att hantera klimatförändringar. Jag är tacksam för att få vara med och utveckla området klimatledarskap vid Uppsala universitet och guida fler studenter att bli de ledare som världen så väl behöver, säger Doreen Stabinsky.

Invigningsföreläsning

Måndagen  den 23 mars blir det invigning och föreläsning av Doreen Stabinsky med titeln Climate change leadership on the road to Paris and Beyond.

Tid: Måndag 23 mars klockan 16.30
Plats: Universitetshuset, sal X

Rektor Eva Åkesson och prorektor Anders Malmberg står som värdar för invigningen, som utöver föreläsningen även innefattar en mottagning på fakultetsvåningen i universitetshuset (direkt efter föreläsningen).

Begränsat antal platser. Anmälan skickas till isak.stoddard@csduppsala.uu.se senast klockan 15 samma dag.

Föreläsningen sänds direkt på webben.

Om Niklas Zennström
Professuren finansieras genom en donation till Uppsala universitet av entreprenören Niklas Zennström. Zennström, som grundade Skype, Kazaa och Joos m.fl. bolag, driver idag investmentbolaget Atomico som investerar i innovativa teknologiföretag. Han har också ett stort samhällsengagemang och bidrar bland annat till klimatforskning och annan utveckling inom klimatområdet genom organisationen Zennström Philanthropies.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22