Bättre finmotorik med sen avnavling

26 maj 2015

Att navelsträngen har betydelse för ett nyfött barn även sedan det lämnat livmodern visades för några år sedan av svenska forskare – en studie som fick stor internationell uppmärksamhet. I en uppföljande studie i tidskriften JAMA Pediatrics kan de nu visa samband mellan sen avnavling och barnets finmotorik vid fyra års ålder, särskilt hos pojkar.

För några år sedan visade Ola Andersson med kollegor i en klinisk studie omfattande 400 nyfödda att risken för järnbrist vid fyra månaders ålder var betydligt lägre hos de barn som avnavlats tre minuter efter födelsen än de som avnavlades inom tio sekunder. Barnen i studien var fullgångna och välnärda barn till friska mammor.

- Om man låter navelsträngen sitta kvar i tre minuter, fortsätter blodet att strömma in i barnets blodomlopp. Barnet får cirka en deciliter extra blod, vilket motsvarar två liter hos en vuxen, säger Ola Andersson, forskare vid Uppsala universitet och barnläkare i Halmstad.

I stora delar av världen avnavlas barn direkt efter födseln och går därmed miste om ett viktigt järntillskott via navelsträngsblodet. I fattigare länder kan detta vara av särskilt stor betydelse för barnets utveckling, enligt forskarna.

Den aktuella studien i JAMA Pediatrics är en fyraårsuppföljning av totalt 263 (69%) av barnen från den första studien. Man undersökte barnens utveckling, både via IQ-test, kognitiva tester och frågeformulär till föräldrarna.

Resultaten visar ingen skillnad i IQ eller allmän utveckling mellan tidigt eller sent avnavlade barn. Däremot kunde både test och frågeformulär visa att sent avnavlade barn hade något bättre finmotorik vid fyra års ålder. Skillnaden blev tydligare när forskarna tittade på könsskillnader. Det var framför allt hos pojkarna sen avnavling hade betydelse för finmotoriken.

- Flickor har redan från födseln allmänt ett bättre järnförråd, så pojkar har ökad risk för järnbrist. Vi hoppas att vår studie leder till nya rekommendationer runt om i världen.

För bilder och videoklipp se: http://www.cordclamping.org/media-27022497

Länk till artikeln i JAMA Pediatrics: http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamapediatrics.2015.0358

Relaterade dokument:
Avnavling_fakta 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22