Niklas Zennström får utmärkelsen Årets alumn

14 september 2015

Niklas Zennström

Utmärkelsen Årets alumn 2015 vid Uppsala universitet tilldelas IT-entreprenören Niklas Zennström, idag vd för investmentbolaget Atomico. Han får utmärkelsen för sitt engagemang för klimat och entreprenörskap.

Årets alumn, Niklas Zennström, har grundat flera framgångsrika IT-bolag, bland andra Skype, och driver idag investmentbolaget Atomica. Han har också ett stort samhällsengagemang och bidrar till bland annat klimatforskning och annan utveckling inom klimatområdet genom organisationen Zennström Philanthropies. Zennström har en dubbla examina från Uppsala universitet; civilingenjörsexamen och ekonomexamen.

Uppsala universitet har av Zennström för några år sedan fått ta emot en större donation inom klimatområdet för att inrätta en 10-årig gästprofessur. Den 1 februari i år tillträdde professor Doreen Stabinsky som första gästprofessor, inom området klimatledarskap.

- Niklas Zennström är en förebild på många sätt, inte minst för unga. Hans engagemang för klimat och miljö och stora framgångar som IT-entreprenör inspirerar många över hela världen. Det är en stor glädje att nu få utnämna honom till Årets alumn vid Uppsala universitet, säger Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet.

I sin motivering skriver kommittén:
”Niklas Zennström, grundare av bland andra IT-bolagen Skype, Kazaa och Joost, har i hög grad bidragit till utvecklingen av dagens globala informations- och kunskapssamhälle. Niklas Zennström driver idag investmentbolaget Atomico som investerar i innovativa IT-företag.
 
Som grundare av Zennström Philanthropies arbetar Niklas Zennström och hans hustru Catherine för en bättre värld genom att stödja klimatforskning och göra insatser för mänskliga rättigheter samt entreprenörskap. Särskilt fokus ligger på att bekämpa klimatförändringar och förbättra tillståndet i Östersjön.
 
Niklas Zennström stödjer forskning och utbildning vid Uppsala universitet genom inrättandet av en gästprofessur inom klimatforskning och genom donationer till textilvetenskap vid institutionen för konstvetenskap.
 
Niklas Zennström har dubbla examina från Uppsala universitet; civilingenjörsexamen och ekonomexamen. Han har utmärkt sig i sin karriär och är en inspirationskälla och en förebild för dagens studenter.”

Om utmärkelsen Årets alumn:
Alla med anknytning till Uppsala universitet kan lämna förslag på vem som ska bli årets alumn. Nomineringarna behandlas av en kommitté bestående av prorektor, kommunikationsdirektören, alumnkoordinatorn samt representanter för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, studentkårerna och Kuratorskonventet. Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor efter förslag av beredningsgruppen.

Utmärkelsen Årets alumn överlämnas av rektor den 7 oktober då Niklas Zennström kommer till Uppsala tillsammans med Prins Daniel och IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien). Han besöker då Uppsala universitet och Katedralskolan inom ramen för Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram.

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01