Nya hedersdoktorer inom samhällsvetenskap: Två professorer och en chefredaktör

30 september 2015

Professor emeritus Robin Boadway från Queens University, Kanada; professor Richard Swedberg, Cornell University, USA, samt chefredaktör Kay Glans har utnämnts till hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Professor Robin Boadway är en mycket framstående nationalekonom, som tidigare bidragit med många viktiga insikter inom området offentlig ekonomi. I sin forskning har han bland annat diskuterat hur man bäst designar skattesystem, system för socialförsäkringar samt hur man på ett effektivt sätt delar upp ansvaret mellan olika nivåer såsom stat och kommun. Han har också varit president för International Institute of Publiv Finance och redaktör för Journal of Public Economics.

Professor Richard Swedberg är den som tydligast förknippas med etablerande av fältet ekonomisk sociologi, inte minst genom en rad verk som skrev under slutet av 1980- och 1990-talen. Han har särskilt lyft fram den ekonomiska sociologin hos klassiska tänkare, såsom Weber, Tocqueville, Schumpeter och Wicksell, flera av dem med bakgrund inom andra ämnesområden. Han har därmed visat hur användbara klassiska tänkare är för att förstå samtiden. Swedberg har bland annat studerat betydelsen av intresse inom ekonomin, entreprenörskap samt relationen mellan lag och ekonomi.

Kay Glans, chefredaktör för Tidskriften Respons, har en lång karriär som publicist, redaktör och samhällsdebattör. Han har bland annat varit redaktör för ”Under strecket” i Svenska Dagbladet och startat tidskriften Axess med fokus på vetenskap, samhälle och kultur. Han har även arbetat med samhällsvetenskapliga forskningsprojekt och bokutgivning. Tidskriften intar en unik position som upplysningsprojekt med tvärvetenskapliga analyser och debatt inom en rad samhällsfrågor. Kay Glans har med sitt samhällsengagemang berikat den samhällsvetenskapliga och humanistiska upplysningen i Sverige. Inte minst genom att erbjuda recensioner av aktuell facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap i Tidskriften Respons, i en tid när dessa recensioner försvann ur tidningarna i ett förändrat medielandskap – samtidigt som forskningen i allt större utsträckning publiceras på engelska i specialtidskrifter.

Promotionen äger rum den 29 januari 2016.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22