Bidrag till forskning om framtidens produktion

13 november 2015

Stiftelsen för Strategisk Forskning – SSF – har beslutat om bidrag till "Generiska metoder och verktyg för framtida produktion" som ska stödja forskning inom tillverkning och tjänsteproduktion. Forskningsprojekt inom 3D-printning, elektronik, material, robotik och data får tillsammans dela på 250 miljoner kronor. Uppsala universitet medverkar i två av de totalt åtta projekten som fått bidrag.

SSF har beviljat rambidrag till åtta projekt av totalt 59 ansökningar. De åtta projekten  får 23-35 miljoner kronor vardera fördelat på fem år. Forskningsprojekten är alla kopplade till framtida produktion som ska stärka svensk konkurrenskraft och bidra till ökat samarbete mellan akademi och industri.

- SSF stöttar utveckling av kommande generationers produktionsmetoder, som gör Sverige världsledande. Det är glädjande att se kvaliten och mångfalden av forskningsidéer inom området produktion. Projekten representerar också stark tvärvetenskap och bredd mellan deltagande universitet, forskningsinstitut och företag, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Uppsala universitet medverkar i två av de projekt som fått bidrag:

Ulf Jansson, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, är huvudsökande i projektet ”Utveckling av processer och material i additiv tillverkning” som får drygt 32 miljoner kronor.

- Additiv tillverkning eller 3D-printning har potentialen att fullständigt revolutionera villkoren för tillverkningsindustrin, menar Ulf Jansson. För att utnyttja teknikens fördelar krävs dock en bättre grundläggande kunskap om de materialvetenskapliga processer. I detta projekt kommer vi att utveckla experimentella och beräkningsvetenskapliga metoder för att studera samband mellan process, mikrostruktur och egenskaper. Inom projektet kommer det att läggas stor vikt vid kunskapsöverföring till svensk industri.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskargrupper vid Uppsala universitet, Luleå Tekniska Universitet och Malmö Högskola. I projektet är också flera svenska företag involverade antingen direkt som projektdeltagare eller som medlemmar i en referensgrupp.

Per Gunningberg, professor i datakommunikation vid institutionen för informationsteknologi är medsökande från Uppsala universitet i ett projekt som leds av Hans A Hansson vid Mälardalens högskola. Projektet ”Molnbaserade produkter och produktion” har fått när 35 miljoner kronor.

Framtidens produktion och produkter är smarta och uppkopplade med en stor del av intelligensen i Molnet. Detta möjliggör successiv utveckling, effektiva tillverkningsprocesser, ökad flexibilitet, kostnadseffektiv delning av datorresurser, förenklar vidareutveckling och underhåll och skapar förutsättningar för innovation och nya affärsmodeller, berättar Hans A Hansson.

Forskningen  kommer att fokusera på generiska metoder och verktyg för framtidens produkter, tjänster och produktionssystem, med Molnet som en integrerad del.

Om SSF
Stiftelsen för Strategisk Forskning finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-04-01