Sharon Rider får det första Humtankpriset

20 november 2015

Porträttfotografi på Sharon Rider.

Det första Humtankpriset för att förtjänstfullt lyft fram humaniora i offentligheten går till Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet.

Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, blir första pristagare till det nyinstiftade Humtankpriset.

Humtankpriset delas ut till en akademiker som har lyft fram humaniora i offentligheten och visat att humaniora är relevant också utanför universiteten. Priset är instiftat av tankesmedjan Humtank och delas ut första gången 2015.

Sharon Rider får priset för att hon "med skärpa och mod försvarat bildningen och den akademiska verksamheten mot yttre styrning, kortsiktiga krav på nyttighet och kvalitetsbedömningar som inte fångar det egentliga värdet."

Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi vid institutionen för filosofi vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Juryns motivering i sin helhet: 

"Om humaniora ska kunna bidra till samhällsdebatten måste tänkandet inom universitetsvärlden få utvecklas fritt. Som första pristagare till Humtankpriset har vi därför valt en forskare som just värnat grundförutsättningarna för humaniora. Sharon Rider, professor i filosofi vid Uppsala universitet, har med skärpa och mod försvarat bildningen och den akademiska verksamheten mot yttre styrning, kortsiktiga krav på nyttighet och kvalitetsbedömningar som inte fångar det egentliga värdet. Men hon har också kritiserat tendenser inom den akademiska världen som begränsar det fria tänkandet och påpekat att åtskilligt av det som ses som kritiskt tänkande i själva verket bekräftar dominerande tankemönster."

Bakom tankesmedjan Humtank står humanistiska fakulteter i Sverige.

Relaterad information

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22