Posttraumatiskt stressyndrom speglar obalans mellan hjärnans signalsystem

1 december 2015

Att vara med om en traumatisk händelse kan orsaka livslånga ångestbesvär kallat posttraumatiskt stressyndrom. Nu visar forskare från Uppsala universitet och Karolinska Institutet att personer med posttraumatiskt stressyndrom har en obalans mellan två av hjärnans signalsystem, serotonin och substans P. Ju större obalans, desto allvarligare symptom uppvisar patienterna.

Många människor upplever traumatiska händelser i livet, t.ex. rån, krig, svåra olyckor eller våldtäkt. För ungefär 10 procent av alla som råkar ut för trauman orsakar detta kvarstående besvär i form av påträngande minnesbilder, sömnsvårigheter, ökad vaksamhet och ångest. Om besvären blir handikappande sägs personen lida av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Det har tidigare visats att personer med PTSD har förändringar i hjärnans anatomi och funktion. I en ny studie visar nu forskare från institutionen för psykologi vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet att personer med PTSD har en obalans mellan två av hjärnans signalsystem, serotonin och substans P. Professorerna Mats Fredrikson och Tomas Furmark ledde studien, som använde en så kallad PET-scanner för att mäta förhållandet mellan dessa signalsystem.

Studien som publiceras i den välsedda vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry visar också att det är obalansen mellan de två signalsystemen, snarare än förändringen inom ett enskilt system, som avgör hur allvarliga symptom individen har. Många har tidigare spekulerat i att den biologiska grunden till psykiatriska besvär som PTSD omfattar en rubbad balans mellan hjärnans olika signalsystem, men ingen har tidigare visat det. Fynden innebär därför ett stort steg framåt i vår förståelse av PTSD och bidrar med ny kunskap som kan användas för att utveckla bättre behandlingar för traumatiserade personer.

– Nuvarande läkemedelsbehandling av PTSD utgörs ofta av så kallade SSRI-preparat, som har en direkt påverkan på serotoninsystemet. SSRI-preparat ger lindring för många, men hjälper inte alla. Att återställa balansen mellan serotonin- och substans P systemen skulle kunna vara en ny behandlingsstrategi för personer som lider svårt av trauman de gått igenom, säger Andreas Frick, forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Läs artikeln 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22