Fyra nya Wallenberg Academy Fellows till Uppsala universitet

3 december 2015

Wallenberg Academy Fellows är ett karriärprogram för lovande unga forskare som omfattar alla vetenskapsområden. Fyra forskare får idag erbjudande om att bli Wallenberg Academy Fellows vid Uppsala universitet.

Naturvetenskap
Monica Guica, Institutionen för fysik och astronomi
Peter Kasson, nu vid University of Virginia


Teknikvetenskap
David Black-Schaffer, Institutionen för informationsteknologi
Zhen Zhang, Institutionen för teknikvetenskaper


Läs om forskarnas projekt och Wallenberg Academy Fellows hos KAW.

Programmet Wallenberg Academy Fellows har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar sina förslag för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet. Programmet ska garantera de utvalda forskarna långsiktiga resurser för att de ska kunna angripa svåra och långsiktiga forskningsfrågor.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02